Fractie

Funderingen aan de Rotte

Funderingen zie je normaliter niet en als er schade aan is wordt dat niet altijd opgemerkt. Maar soms is er een reden om de toestand op te nemen. Die reden deed zich voor in de […]

Fractie

Samen houden we het schoon

De Landelijke Opschoondag 2021 Dat doen we samen.Zwerfafval opruimen levert méér op dan alleen een prettig schone buurt. Het is ook een leuke manier om even bij te kletsen met de buren. Marjolein Gielis en […]

Fractie

Lansingerland gaat over op Diftar

Met ingang van 1 januari 2023 gaat Lansingerland voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval over op Diftar. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad is hier voor. Diftar is een afkorting die staat voor […]

Fractie

Uitgangspunten mobiliteitsvisie 2040

Er liggen voor heel Nederland de komende 20 jaar grote opgaven betreffende onze mobiliteit. Voor Lansingerland is dat niet anders. We krijgen te maken met: Meer woningen Meer inwoners Meer auto’s, fietsen, scooters en steppen […]

Fractie

Woonvisie

De gemeente ontwikkelt een nieuwe woonvisie en daarvoor zijn uitgangspunten geformuleerd die gegroepeerd zijn in drie categorieën, pijlers genoemd. Deze drie zijn Fijn en toekomstbestendig wonen Een plek voor iedereen Wonen in verbondenheid Onder 1 […]

Fractie

Betaalbare woningen

Lansingerland maakt samen met Rotterdam en omliggende gemeenten deel uit van een woonregio. Daarbinnen worden de sociale huurwoningen verdeeld. Elke gemeente brengt een bod uit waarin aangegeven wordt hoeveel woningen zij wil gaan bouwen en […]