Funderingen aan de Rotte

Funderingen zie je normaliter niet en als er schade aan is wordt dat niet altijd opgemerkt. Maar soms is er een reden om de toestand op te nemen. Die reden deed zich voor in de omgeving van de tunnel onder de Rotte die deel zal gaan uitmaken van de verlengde A16.
Omdat de bouw van de tunnel trillingen kan veroorzaken is voor het begin van de bouw een opname gemaakt van de toestand van de huizen in de buurt. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat vele huizen al schade hadden aan de fundering.

Nu is er een fonds Duurzaam Funderingsherstel dat beheerd wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Wanneer iemand geen lening van de bank kan krijgen om het herstel te financieren kan een beroep op het fonds gedaan worden, maar dat moet dan wel via de gemeente lopen. Betrokken bewoners benaderden de raadscommissie Ruimte met het verzoek om aandacht voor de problematiek.

De fractie van Leefbaar 3B heeft de vraag opgepakt en na contact met de betrokkenen door middel van een motie het college gevraagd actie te ondernemen. Bij de behandeling van de motie bleek de wethouder Duurzaamheid Jan-Willem van den Beukel de vraag in concrete stappen om te willen zetten, waarbij hij de contouren van het plan van aanpak al kon schetsen.

De raad bleek de motie van Leefbaar 3B en de interpretatie van de wethouder unaniem te ondersteunen.
Hoe vervelend de situatie voor een deel van onze inwoners ook is, we vertrouwen erop dat het college van B&W de zorgplicht van de gemeente op een passende wijze vorm zal geven.

Henk Meester

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*