Ons Huis van de Samenleving weer schoon, heel en veilig

Je hoort het de fractie van Leefbaar3B in gedachten nog zo zeggen: “We stoppen geen cent meer in het gemeentehuis!” De geschiedenis leert, dat de fractie van Leefbaar3B altijd bijzonder kritisch is geweest (en dat nog altijd is) als het om investeringen in het gemeentehuis gaat. Dat de fractie zou instemmen met het collegevoorstel was dan ook geen vanzelfsprekendheid.

Om in te kunnen stemmen met het beschikbaar stellen van een meer dan fors investeringsbudget, moesten nut en met name ook de noodzaak klip en klaar worden aangetoond. Gezien onze instemming, is dat ook gebeurd. Naast de constatering dat de veiligheid en de gezondheid van zowel onze medewerkers als de bezoekende inwoners in het geding is, bleken systemen gewoon kapot of verouderd te zijn, zodat ze niet meer effectief ingezet kunnen worden. Tevens is een deel van het meubilair versleten en/of vervuild en moet dit vervangen worden door nieuw. Om onze medewerkers en inwoners op een veilige, gezonde en gastvrije wijze te huisvesten of te kunnen ontvangen, is actie noodzakelijk.

Woordvoerder Don van Doorn, riep namens de fractie van Leefbaar 3B het college op om, gezien de forse financiële uitdagingen die voor ons liggen, er wel alles aan te doen om de daadwerkelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Met die doelstelling in gedachten stemde de fractie van Leefbaar 3B tegen het verzoek van GroenLinks, WIJ, PvdA en D66 om de geheime financiële stukken openbaar te maken. Het zou immers niet in het belang van de inwoners zijn om marktpartijen al zo vroeg in het proces in de portemonnee van de gemeente te laten kijken en hierdoor het risico te lopen dat de prijs maximaal opgedreven gaat worden. Na de aanbesteding worden de stukken overigens automatisch openbaar en is alles voor iedereen heel transparant in te zien.

De fractie van Leefbaar 3B onderschrijft vanzelfsprekend wel het uitgangspunt dat we verspilling waar mogelijk moeten voorkomen. Dat wat niet vuil, kapot, versleten of onveilig is, kunnen we naar ons oordeel beschikbaar stellen aan maatschappelijke organisaties in Lansingerland.

Tenslotte verwacht de fractie van Leefbaar 3B dat we met de aanpassing van de centrale hal, conform de vastgestelde visie op dienstverlening, ook beter in staat zijn om meer ruimte bieden voor maatschappelijke initiatieven. De fractie van Leefbaar 3B noemde eerder als voorbeeld het inrichten van een studio voor RTV Lansingerland.

Want dat is en blijft het doel dat Leefbaar 3B voor ogen heeft. Dat dit huis van iedereen is, iedereen er een plek heeft en het daardoor een echt ‘Huis van de Samenleving’ zal worden waar we trots op kunnen zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*