Nota uitgangspunten Mobiliteitsvisie 2040 aangenomen

Binnenkort wordt voor Lansingerland een mobiliteitsvisie geschreven. De gemeenteraad heeft aangegeven met welke uitgangspunten zeker rekening moet worden gehouden bij de opstelling van de mobiliteitsvisie, die uiteindelijk door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

In de komende 20 jaar zal onze mobiliteit zeker veranderen en dat komt ook door de groei van het aantal inwoners. Dan komen er ook meer auto’s, fietsen en scooters op de weg en in de woonwijken. Meer parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen zullen nodig zijn. Ook zullen er steeds meer bezorgdiensten in woonwijken komen, dat is nu al zichtbaar. Het openbaar vervoer (OV), ook door wijken en naar de winkelcentra, moet in de komende 20 jaar via een inhaalslag uitbreiden.

Onze verplaatsingen (mobiliteit) moeten de komende tijd duurzamer worden en dat kan ook in de volgorde van belangrijk naar minder belangrijk: Fietsen/wandelen – Openbaar Vervoer – Schone auto’s (elektrisch of waterstof) – Benzine/diesel auto’s. Of deelauto’s een grote rol gaan spelen in onze gemeente is nog maar de vraag.

Over het aantal parkeerplaatsen was de Nota van uitgangspunten Mobiliteitsvisie 2040 niet duidelijkheid. Daarom heeft de gemeenteraad op initiatief van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk in meerderheid een wijzigingsvoorstel (amendement) aangenomen, dat luidt:
 het aantal autoparkeerplaatsen in de winkelgebieden en in bestaande woonwijken wordt niet verminderd.
Het amendement werd mede ingediend door Mauriel van As (VVD), Nelleke Bouman (CDA) en Jan Jumelet (WIJ).

De gemeenteraad vond ook dat er in de nota veel te weinig is aangegeven over verkeersveiligheid. Vandaar dat Mauriel van As(VVD) het initiatief heeft genomen en ondersteund door de volledige raad om aanvullende zaken ten aanzien van verkeersveiligheid op te nemen en uit te werken:
 Zwakke verkeersdeelnemers (fietsers en wandelaars)
 Inzetten op gedrag van verkeersdeelnemers en verkeersles op scholen
 Verkeersveilige inrichting van straten en wegen
 Handhaving in relatie met verkeersveiligheid
 Het betrekken van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie.

Ook een motie van D66, om de nota Parkeernormen Lansingerland van februari 2014 te actualiseren, werd unaniem door de raad aangenomen. Leefbaar 3B heeft wel een winstwaarschuwing afgegeven, dat het aantal parkeerplaatsen in woonwijken en bij winkelcentra niet via deze achterdeur toch verminderd gaat worden. Dat zal Leefbaar 3B niet laten gebeuren.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*