Diftar wordt op 1 januari 2023 ingevoerd

Diftar is een afkorting die staat voor gedifferentieerde tarieven en hoort bij een vorm van afvalscheiding die bekend staat als bronscheiding: Het afval wordt door de inwoner gescheiden voordat de grijze kliko aan de straat wordt gezet of een afvalzak in de ondergrondse container voor restafval wordt gedaan. Het gaat dan met name om thuis GFT (inclusief etensresten), papier en glas te scheiden van het restafval. Per huishouden wordt geregisterd hoe vaak een grijze kliko wordt geleegd of hoe vaak een vuilniszak in een ondergrondse container voor restafval wordt gedaan. Hoe minder vaak een inwoner restafval aanbiedt hoe lager het tarief van de afvalstoffenheffing zal zijn, zodat het loont om je afval goed te scheiden.

Op de oude voet doorgaan met het ophalen en verwerken van ons huishoudelijk afval kan niet. Dan worden de kosten voor de inwoner veel te hoog. Dat geven veel onderzoeken aan. Naast de stijgende kosten, die wij moeten betalen voor het verbranden van ons restafval, is de Rijksbelasting op elke ton restafval die verbrand wordt enorm gestegen, van € 13,21 naar € 32,63 per 1000 kg restafval. Voor onze gemeente is dat inmiddels opgelopen tot € 390.000 per jaar (2020) en dat wordt, bij ongewijzigd beleid, de komende jaren nog veel meer.

Nu hebben we bijna 200 kg restafval (kliko met de grijze deksel) per persoon per jaar en dat is veel te veel. Ook zit er veel te veel GFT, Papier en PMD (Plastic, Metalen blikjes en Drankkartonnen) bij het restafval. We moeten dus iets doen, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan. Nascheiding heeft onze echte voorkeur, maar afvalverwerker AVR heeft aangegeven de komende jaren geen capaciteit in de fabriek te hebben voor nascheiding van PMD uit het restafval. Dat is jammer.

Dan blijft Diftar over. Leefbaar 3B heeft eerder zorgen geuit over GFT, Papier en PMD in het restafval. Niet op Diftar overgaan zal leiden tot veel hogere kosten voor de inwoner. Dat Blonk 180o gedraaid zou zijn in z’n standpunt, zoals in een ingezonden brief in de Heraut staat, is niet het geval. Hij is wel kritisch geweest en twijfels geuit over mogelijk te veel nadelen van Diftar, maar alle voor- en nadelen afwegend heeft de fractie van Leefbaar 3B pas vlak voor de commissievergadering van 9 maart bepaald over te willen gaan op Diftar.

De allerbelangrijkste reden om over te gaan op Diftar is dat Leefbaar 3B heeft geluisterd naar wat de bewoners hebben aangegeven in de representatieve inwonersraadpleging in september 2020. Het niet alleen luisteren, maar ook handelen naar wat de meerderheid van de bewoners aangeeft. Dat is voor Leefbaar 3B een basisprincipe en daar handelen we nu ook naar.

Het CDA overviel een dag voor de raadsvergadering alle fracties met een uitstellen en doorschuiven amendement. In coalitieverband hebben de coalitiefracties Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie de afgelopen 2 jaar regelmatig overleg gehad over het afvalbeleid. Afgelopen maandagavond nog en toen kwam een dag voor raadsvergadering als een konijn uit de hoge hoed het CDA voorstel om pas in januari 2022 een besluit te nemen over wel of niet Diftar. Het voorstel om Diftar in te voeren werd, met de tegenstemmen van het CDA, met een ruime meerderheid aangenomen.

15 Comments

 1. Raadpleeg eerst de inwoners van Lansingerland over Ditfar!
  Alles wat met steeds weer verhogen van de locale lasten worden alsmaar in de strot geduwd.
  Plaats genoeg ondergrondse containers voor glas gft en rest afval
  Fan kunnen bewoners veel beter en sneller hun afval kwijt en kunnen die losse afval bakken worden opgeheven en scheelt dat weer in de kosten voor het legen daarvan lijkt mij.

 2. Vandaag 1 april rond 14.00uur zien meer dan 2 miljoen inwoners dat zij gestemd hebben op een leugenaar, hoewel hij zelf dit ontkent. Kent JP Blonk zich hierin, zon niet dan komt volgend jaar de afrekening, ook voor de VVD, want deze hebben ook een draai gemaakt van 180 graden. Over hen de VVD vraag ik draai nog eens 180 graden en verdwijn uit Lansingerland. Leugenaars ga in een corrupt Afrikaans land wonen, daar vallen jullie niet op. Raadslieden zijn gekozen door de burger, vergeten dit telkenmale!!!!!

 3. Al 2x is mijn verhaal om welke reden dan ook niet opgenomen ,terwijl mijn eerste reactie medio maart totaal geen problemen opleverde.
  Om nu alles weer opnieuw te moeten tikken ,wil ik eerst de zaak testen via dit bericht
  Het spreekwoord is wel 3x scheepsrecht maar die energie kan ik dan beter ergens anders voor gebruiken.

 4. Diftar en Leefbaar 3B
  Je voelt duidelijk dat Leefbaar 3B onder druk staat met het ingenomen standpunt om Diftar per 1 januari 2023 in te voeren. Daarbij worden de uitkomsten van de gehouden enquete door de Afval Spiegel als reddingsboei gebruikt!
  Er is echter nog al wat kritiek op dat onderzoeksbureau geuit ,dat bijvoorbeeld de uitkomst al vast zou staan, gezien hun bekend staande visie op Diftar en bronscheiding van PMD .
  Er is totaal helaas niets gemeld over de kosten voor de gemeente maar zeker niet die voor de inwoners, welke moeten worden opgehoest bij de invoering van Diftar.
  Daarnaast worden er nog al wat vragen gesteld over het tijdstip van uitvoering van deze enquete, namelijk in de zomer en nazomer. Gezien de corona zijn er veel mensen later op vakantie gegaan en zodoende niet instaat geweest om hieraan deel te nemen.
  Al met al is er door Leefbaar 3 B juist niet goed geluisterd naar de inwoners en had dit besluit met deze summiere gegevens nooit mogen worden genomen.
  Dat blijkt wel want in eerste instantie werd er gesproken over lagere lasten voor de inwoners bij invoering van Diftar, maar in het artikel van Leefbaar 3B wordt hierbij al de vraag gesteld, of dat in de praktijk werkelijk zo is. Daarbij wordt gewezen op de hogere belasting op restafval opgelegd door de rijksoverheid.
  In heel wat relevante publicaties wordt echter aangegeven, dat juist door Diftar het ingezameld PMD en GFT sterker worden vervuild en daardoor veel meer afkeuringen plaatsvinden, dan zonder Diftar!. Maar de vraag is of de inwoners en het milieu daar dan de dupe van moeten worden?
  Zoals eerder gemeld is de VANG doelstelling van 100 kg restafval per inwoner. beter en ook eerlijker te bereiken door veel meer aandacht te schenken aan het nog meer scheiden aan de bron van GFT, papier/karton en glas.
  Dat levert de juiste resultaten voor het milieu en de portemonnee van de burgers op.
  Onze inwoners hebben dus recht op een eerlijk en compleet verhaal wat DIftar echt voor hen gaat betekenen .Als de inwoners echt serieus worden genomen ,dient wel het complete eerlijke verhaal er na de zomer te zijn ,zodat dit kan worden meegenomen in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
  Hans de Rijke

 5. Jammer dat het niet eerder lukte dit stukje te plaatsen.
  Onze webmaster heeft het namens u op de website gezet

  Bedankt voor het delen van uw mening en volharding

  Met vriendelijke groet
  Leefbaar3B

 6. Bij de voorlaatste gemeentelijke verkiezingen gestemd op leefbaar 3B
  Bij de laatste natuurlijk niet meer.
  Rotterdam geen gescheiden afval en net zoveel betalen als hier,dit geldt tevens voor rioolheffing gebruiker waar hier € 250,- per jaar betaald moet worden en in Rotterdam niets.
  Nu diftar dat natuurlijk weer veel duurder uit gaat komen dan alleen de afvalstofheffting.
  Idioot dure gemeente hier.

 7. Hoe word er gecontroleerd hoe vaak ik mijn container restafval aan de weg Heb gezet?
  Of hoeveel kg restafval er per huishouden is opgehaald?

 8. Op de website van samenhalenwealleseruit.nl staat nu dat PMD afval gewoon bij de restafval hoort.
  Wij scheiden nu keurig onze PMD afval en bieden dat apart aan in de ondergrondse containers.
  Klopt het dat we vanaf 1 januari a.s. de PMD afval bij de restafval hoort – en dat wij dus voortaan ook hiervoor gaan betalen?
  Het scheiden heeft dan geen enkel zin meer!!!

   • Bedankt voor uw reactie. Dat is idd verwarrend die 2 websites met bijna identieke namen.
    We vragen ons af hoe er straks voorkomen wordt dat mensen hun restafval of pmd allemaal enmasse gaan deponeren in onze ondergrondse pmden papierbakken. Deze bakken zijn nl. niet afgesloten met een pasje.
    Nu is al half het Jumbo bezoek hun recycling in onze recyclebakken aan het gooien. We zullen niet versteld staan als mensen straks voor hun restafval moeten betalen dat ze hun restafval hier tussen doen.

 9. Voor zover ik weet mag de overheid niet discrimineren bij het heffen van belastingen. Waarom is de gemeente Lansingerland van mening dat zij de uitzondering op deze regel is?
  Als inwoner heb ik het recht om zelf te kiezen hoe ik mijn afval aanbied. Keuze vrijheid tussen grijze container, ondergrondse container of wegbrengen.
  Helaas, als inwoner van Berkel moet ik gaan voor de ondergrondse container en als inwoner van Bergschenhoek voor de grijze container. Het is in strijd met wet- en regelgeving als deze verschillend worden geprijsd en ik als burger niet de keus heb.
  Een ander issue is dat vlakbij diverse senioren wonen die geen ruimte hebben voor een grijze container en ook de kracht niet hebben om een volle vuilniszak in de ondergrondse container te doen. Elke dag brengen zij hun afval even weg. Dit wordt voor hen onbetaalbaar.
  Als ik vervolgens hoor dat het wel degelijk mogelijk en zelfs efficiënter is om achteraf te scheiden lijkt mij dat er iets raars gebeurd.

  Maar ja, ik ga bij de eerste aanslag in bezwaar en daarna in beroep. Mag de gemeente alles terugdraaien en zijn de kosten voor de burger enorm. Niet te vergeten het gezichtsverlies voor de leden van het college van B&W en gemeenteraad die zeggen dat zij het volk vertegenwoordigen maar ondertussen vergeten na te denken.

  De keuze is niet alleen tegen de wil van de bevolking, in strijd met de wet (discriminerend afhankelijk van waar je woont moet je anders betalen), maar ook slecht voor het milieu en kostenverhogend. Kan iemand mij deze keuze uitleggen?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*