Woonvisie 2021-2025

De voor Leefbaar 3B belangrijkste punten zijn door Jan Pieter Blonk in de bespreking van de Woonvisie 2021-2025 in de raadscommissie aangegeven.

Wachttijden sociale woningbouw
De wachttijden voor een sociale huurwoning van rond de 80 maanden is onacceptabel. Daar moet echt wat aan gedaan worden. Dat kan door het bouwen van:

  • Meer sociale huurwoningen (minimaal 25% bij nieuwbouwlocaties);
  • Meer huurwoningen met maandhuur tussen de € 751 en € 950;
  • Meer koopwoningen met een prijs tot € 254.000 bouwen.

Antispeculatie en zelfbewoning
In de woonvisie staat dat koopwoningen de eerste 5 jaar bewoond moeten worden door de koper. Ook voor vijf jaar moet een antispeculatiebeding van kracht zijn. Dat alles om te voorkomen dat goedkopere koopwoningen worden opgekocht (vaak grootschalig) door huisjesmelkers en speculanten, waardoor het voor inwoners met een middeninkomen nagenoeg onmogelijk wordt een huis te bemachtigen.

In de gemeenteraad van 24 juni is een motie van CDA raadsbreed aangenomen met de titel “Wat betaalbaar en bereikbaar is moet betaalbaar en bereikbaar blijven.” Die motie zal het college gaan uitvoeren. De 5 jaar die genoemd wordt in de woonvisie vindt Leefbaar 3B te kort en moet 10 jaar worden. In het raadsbrede PvdA amendement (raad 24 juni 2021) staat de doelstelling 10 jaar. Onze visie is dat die 5 jaar vervangen moet worden door 10 jaar.

In de raad van 15 juli 2021 zal Leefbaar 3B hierover een amendement indienen.

Spoedzoekers
Tijdelijke woningen voor deze doelgroep moet tempo mee gemaakt worden.

Mobiliteit en wonen
Zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kun je niet los van elkaar zien. Ook in suburbaan gebied, zoals onze gemeente, moeten woongebieden goed ontsloten worden in de volgorde openbaar vervoer (OV), fietspaden en autoverbindingen. Ideaal zijn de woonlocaties langs de E-lijn en later de woningbouwlocatie Bleizo West rond het station Lansingerland-Zoetermeer. Ook de toekomstige nieuwbouwlocatie Wolfend in Bergschenhoek verdient een goede OV-bus ontsluiting. Evenals de nieuwbouwlocaties in Bleiswijk, waar ook heel Bleiswijk profijt van heeft.

In de woonvisie is de passage over mobiliteit veel te summier. De nadruk ligt op de E-lijn (RandstadRail) en de ZoRo-bus. De broodnodige visie op de OV-ontsluiting (veelal bus) van nieuw te bouwen woonwijken mist Leefbaar 3B. Wij vinden dat dit in de visie moet worden opgenomen en zullen hierover in de raad van 15 juli een amendement indienen.

Middenhuur
Onder middenhuur wordt verstaan een maandhuur tussen de € 751 en € 950, dat is de categorie net boven de sociale huurwoningen van 3B Wonen. Leefbaar 3B wil dat het college samen met 3B Wonen de mogelijkheden onderzoekt dat de woningcorporaties woningen in het segment € 751 tot € 950 kunnen gaan beheren en verhuren, omdat projectontwikkelaar dit veel te vaak niet doen. Hierover overweegt Leefbaar 3B in de raad van 15 juli 2021 een motie in te dienen.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*