Fractie

Woonvisie 2021-2025

De voor Leefbaar 3B belangrijkste punten zijn door Jan Pieter Blonk in de bespreking van de Woonvisie 2021-2025 in de raadscommissie aangegeven. Wachttijden sociale woningbouw De wachttijden voor een sociale huurwoning van rond de 80 […]

Fractie

Meer woningen nieuwbouwlocatie Wilderszijde

In de nieuwbouwbouw Wilderszijde (tussen gemeentehuis en scholen voortgezet onderwijs) komen 2.700 woningen in plaats van 2.600. Dat zijn circa 26 woningen per hectare. Dat is in vergelijking met andere geplande nieuwbouwwijken laag. Ook wordt […]

Fractie

De TONK-regeling

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Bestaande en tijdelijke voorzieningen bieden soms onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke kosten doorlopen […]

Fractie

Vrijstelling voor ontvangen giften

In de raadsvergadering van 24 juni jongstleden. diende de PvdA een motie in waarmee zij voorstelde om bijstandsgerechtigden een vrijstelling van giften te bieden tot 1.200 euro per jaar. In de participatiewet zijn mogelijkheden om […]

Fractie

Raadpleging inwoners over burgerparticipatie

Woordvoerder Don van Doorn van Leefbaar 3B benadrukte tijdens de behandeling van het raadsvoorstel om een burgerraadpleging te organiseren, waarbij ieder huishouden in Lansingerland de gelegenheid moet krijgen om deel te nemen. Burgerparticipatie is een […]

Fractie

Bezint eer ge begint

Bezint eer ge begint en zorgvuldigheid waren de rode draad in het betoog van woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer tijdens de raadsbehandeling van de Accommodatie nota Sport. Naast de vele inhoudelijke overeenkomsten tussen de partijen, waren de […]