Woningbouw Wilderszijde wel of geen terugvalscenario

Aanstaande dinsdagavond wordt in de raadscommissie Ruimte gesproken over het terugvalscenario Wilderszijde. In het gebied tussen de scholen van het voortgezet onderwijs en het gemeentehuis is een nieuwe woonwijk gepland van 2.600 tot 2.700 woningen. In de grondexploitatie voor die wijk zit een fors negatief resultaat. Dat is in veel van dergelijke nieuwbouwwijken in Nederland het geval en het Rijk draagt dan vaak financieel bij om woningen te kunnen bouwen. Onze gemeente is tot twee maal toe zo’n subsidie geweigerd en dat leidt tot een extra tekort op de grondexploitatie Wilderszijde.

Het college heeft vanwege het gemis van subsidie een voorstel naar de raad gestuurd met een terugvaloptie. De oppositiepartijen hebben in de raadsvergadering van afgelopen donderdag een motie ingediend om het college te dwingen de terugvaloptie niet in te zetten en te blijven vasthouden aan het oorspronkelijke scenario. De meerderheid van de raad heeft aangegeven dat deze discussie aanstaande dinsdag heel goed gevoerd kan worden in de raadscommissie. Ook dan kunnen voorstellen ingediend worden om vast te houden aan het oorspronkelijke plan en dus zonder de terugvaloptie.

In de terugvaloptie wordt niet getornd aan het aantal (25%) te bouwen sociale huurwoningen en ook niet aan de 15% betaalbaar (max. € 254.000 VON of huur max. € 900/mnd). Juist in deze categorieën woningen is een groot tekort. Volgende week meer daarover op deze site, als in de raadscommissie de discussie hierover achter de rug is.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*