Bezint eer ge begint

Bezint eer ge begint en zorgvuldigheid waren de rode draad in het betoog van woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer tijdens de raadsbehandeling van de Accommodatie nota Sport.
Naast de vele inhoudelijke overeenkomsten tussen de partijen, waren de meningen ook verdeeld. De verschillen van inzicht hadden vooral betrekking op de effecten van Corona en de onvoldoende onderbouwde consequenties voor bijvoorbeeld het voetballen en handballen als de laatste vierkante meters grond op het sportpark Het Hoge Land aan de Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs zouden worden toebedeeld.

Niet onbelangrijk hierbij is te vermelden dat er geen eenstemmigheid is over de vraag of sportpark Het Hoge Land uit zijn jasje knapt. Het college is van mening dat dit nog niet aan de orde is. Twee hoofdgebruikers van Het Hoge Land geven echter in hun brief van 31 mei aan dat beide verenigingen op zaterdagen twee wedstrijdvelden en ieder tenminste een half trainingsveld tekort komen als er niet de juiste investeringen worden gedaan. Deze investeringen staan pas voor 2030 op de rol. Leefbaar 3B vond dat deze consequenties onvoldoende uitgewerkt waren.
Leefbaar 3B is ook van mening dat je meer zekerheid moet kunnen bieden aan verenigingen. Op basis van een tweejaarlijkse evaluatie en herijking de toezeggingen terugdraaien vindt Wouter Hoppenbrouwer onzorgvuldig ten opzichte van de verenigingen.

Drie van de coalitiepartijen (CDA, VVD en L3B) verschilden van mening met de rest van de gemeenteraad, Men kon elkaar in de raadsvergadering niet overtuigen. Uitstel van besluitvorming tot en met het derde kwartaal van 2022 hing in de lucht. Een “poldersuggestie” van de PvdA om de behandeling van het raadsvoorstel te vervolgen in de raad van september werd uiteindelijk raad breed overgenomen. Het biedt een kans om meer begrip te krijgen voor elkaars standpunten en zorgen, om vervolgens te zoeken naar oplossingen die in het belang van de sportverenigingen zijn.
ie (RES 1.0) vast

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*