Meer woningen nieuwbouwlocatie Wilderszijde

In de nieuwbouwbouw Wilderszijde (tussen gemeentehuis en scholen voortgezet onderwijs) komen 2.700 woningen in plaats van 2.600. Dat zijn circa 26 woningen per hectare. Dat is in vergelijking met andere geplande nieuwbouwwijken laag. Ook wordt het een heel groene wijk, weliswaar iets minder dan aanvankelijk gepland, maar wel krijgt 27% van deze wijk een groene inrichting met bomen, planten, struiken en gras. De hoeveelheid groen is meer dan in welke woonwijk van Lansingerland ook.

Wat voor soort woningen worden er gebouwd?
🔘 25% sociale huurwoningen (675 woningen)
🔘 15% betaalbare woningen (405 woningen). Dat zijn woningen met een maximale maandhuur van € 900 en goedkope koopwoningen met een prijs van maximaal € 254.000 VON.
🔘 10% bereikbare woningen (135 woningen). Dat zijn woningen met een maandhuur vanaf € 900 tot maximaal € 1.250 en koopwoningen met een prijs tussen € 254.000 VON en € 344.500 VON. De € 344.500 is bovengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
🔘 50% vrije sector huur en koop (1.350 woningen). Deze woningen hebben een koopprijs boven € 344.500 of een maandhuur hoger dan € 1.250.

In het raadsvoorstel was het percentage 10% bereikbare woningen teruggebracht naar 5%. Dat is door een amendement van de PvdA, mede ingediend door Leefbaar 3B, weer op 10% gezet. Het amendement werd door de raad unaniem aangenomen.
De motivatie die Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk hiervoor gaf in de raad was dat het kopen van dit soort woningen met een prijs van gemiddeld € 3 ton een behoorlijke invloed heeft op de doorstroming vanuit goedkopere woningen. Die doorstroming is heel belangrijk en dat staat ook in het Coalitieakkoord: “We bouwen primair voor onze eigen behoefte. Dat doen wij ter versterking van de woon- en leefmilieus, het realiseren van een gevarieerd woningaanbod en extra middeldure huur- en koopwoningen. Dit bevordert de doorstroming in Lansingerland.”

Daarnaast is in het amendement opgenomen dat door (creatieve) maatregelen bij het bestemmingsplan zo veel als mogelijk geborgd moet worden dat de betaalbaarheid en bereikbaarheid van deze 10% woningen, ook naar de toekomst (doelstelling 10 jaar), verzekerd blijft door onder andere te sturen op de zelfbewoningsplicht, antispeculatiebeding, verbod op doorverkoop en voor huurwoningen onder andere de toegestane indexering te beperken conform consumentenprijsindex (CPI) +1,5% en de periode waarvoor de huurwoningen tot maximaal € 1.250,- betaalbaar dienen te blijven vast te leggen.

Aanvullend op het amendement is door het CDA en mede namens Leefbaar 3B, een motie ingediend om te onderzoeken voor de categorieën betaalbaar en bereikbaar (50% van de te bouwen woningen in Wilderszijde) welke (creatieve) maatregelen mogelijk en nodig zijn (financieel en juridisch) om de betaalbaarheid en bereikbaarheid van deze woningen nu en in de toekomst te borgen. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Een tijd geleden heeft Leefbaar 3B initiatief genomen om voor inwoners van Lansingerland een starterslening aan te bieden. De wethouder heeft toegezegd dit najaar met een voorstel naar de raad te komen.

Nog dit jaar, uiterlijk in december zal de raad het bestemmingsplan Wilderszijde vaststellen. De bouw kan dan volgend jaar starten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*