De TONK-regeling

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Bestaande en tijdelijke voorzieningen bieden soms onvoldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke kosten doorlopen en niet altijd op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Hierdoor ontstaat het risico op betaalachterstanden, schulden of andere ellende. De TONK-regeling biedt hier een éénmalige verlichting voor.

De spelregels voor de TONK regeling worden niet voorgeschreven door het rijk, maar door de gemeenten zelf opgesteld. Die regels zijn in de gemeente Lansingerland aanvankelijk wat strak opgesteld. Onze gemeente Lansingerland heeft een rijksbijdrage gekregen van circa € 252.000,– voor het uitvoeren van deze regeling en tot nu toe is daar nog geen 2% van uitgekeerd aan de inwoners die het betreft.

Daarom heeft Marjolein Gielis namens Leefbaar 3B in de raadsvergadering van 24 juni jl. een motie ingediend om aan het college te vagen om ruimhartig om te gaan met het geld dat onze gemeente van het rijk heeft ontvangen. Het geld dat wij voor het rijk hebben ontvangen is immers bedoeld voor mensen die door Corona in zwaar weer zijn gekomen en daar moet dat geld ook terecht komen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we dit geld aanwenden om onze algemene middelen te spekken.

Onze motie werd door de gehele raad ondersteund!

link naar aanvraag

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*