Vrijstelling voor ontvangen giften

In de raadsvergadering van 24 juni jongstleden. diende de PvdA een motie in waarmee zij voorstelde om bijstandsgerechtigden een vrijstelling van giften te bieden tot 1.200 euro per jaar. In de participatiewet zijn mogelijkheden om bijstandsgerechtigden vrijstelling te geven van ontvangen giften. Volgens de huidige regels moet elke ontvangen gift gemeld worden aan de gemeente, de zogeheten inlichtingenplicht. De gemeente beoordeelt dan de individuele gevallen.

Met de motie vervalt bij giften tot een totaal van 1.200 euro op jaarbasis de inlichtingenplicht.
Namens Leefbaar 3B liet woordvoerder Machiel Crielaard weten de motie sympathiek te vinden. Het kan namelijk een hoop narigheid voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan boetes of korten op een uitkering als vergeten is een gift te melden. Leefbaar 3B had in de raadsvergadering wel een aantal vragen voor de indieners. Zo vroegen wij ons af of de motie niet prematuur is of zelfs overbodig, want hetgeen de indieners voorstellen wordt landelijk al geregeld. Neemt de willekeur niet toe als diverse gemeentes nu allerlei moties aannemen? Weet men straks nog wel waar men aan toe is? Volgens de indieners moet je niet wachten als je de noodzaak ziet, maar meteen reageren. Om te voorkomen dat mensen onnodig in de misère komen wilden zij niet wachten tot een nieuw kabinet met nieuwe landelijke regelgeving komt.

De wethouder liet weten dat de motie juridisch niet uitvoerbaar zou zijn, omdat gemeentes nog niet de wettelijke bevoegdheid zouden hebben. Ze gaf aan bereid te zijn uit te zoeken hoe andere gemeentes, die vergelijkbare moties hebben aangenomen, hiermee omgaan en adviseerde de raad om in de tussentijd af te zien van een stemming over de motie. Dit leidde tot een levendige discussie met de gemeenteraad. Ook Leefbaar 3B was verrast te horen dat het juridisch niet mogelijk zou zijn. Immers, meerdere gemeenten zoals Apeldoorn, Nijmegen, Hengelo en Rijswijk, hebben inmiddels de beleidsregels verruimd. Hierom stelde Leefbaar 3B voor om de motie aan te houden tot de volgende raadsvergadering. Zo zou ruimte ontstaan om technische vragen te stellen en uit te zoeken wat we als gemeente Lansingerland wel en niet kunnen.

Meerdere partijen gaven echter aan de indieners van de motie het voordeel van de twijfel te willen gunnen. Als de wethouder na onderzoek concludeert dat de motie écht niet uitvoerbaar is dan kunnen we alsnog besluiten te wachten op de nieuwe landelijke wetgeving. Leefbaar 3B deelde deze lijn en besloot om in het kader van medemenselijkheid de motie te steunen. Als de wethouder ons informeert dat zij de motie niet kan uitvoeren zullen wij er nogmaals zorgvuldig naar kijken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*