Leefbaar 3B: geen windmolens in Lansingerland, start met bouwen op Bleizo-West

Het debat rondom windenergie en de houding van de provincie inzake het dossier Bleizo-West in de commissievergadering van 17 januari 2024 was hoog van kwaliteit en vermakelijk voor toeschouwers: het is de moeite waard om terug te kijken.

Het standpunt van Leefbaar 3B is in ieder geval helder: geen windmolens in Lansingerland, op geen enkele locatie.

Leefbaar 3B roept het nu al langere tijd: zijn wij nog wel de baas in onze gemeente?
Of het nu gaat over ongedekte cheques, asielopvang, vluchtelingenopvang, de aanwijzing van de provincie om te bouwen in de Driehoek Noordpolder, eigen inwoners geen voorrang kunnen geven op woningen en nu weer gedwongen windmolens én het blokkeren van de bouw van 6000 woningen in onze gemeente. De provincie blokkeert niet alleen de bouw van die 6000 woningen, maar zadelt de gemeente ook nog met een kostenpost op, die kan oplopen naar € 12 miljoen euro. Daarnaast is er ook nog de afwaardering van de grondwaarde van 110 miljoen euro.

Leefbaar 3B woordvoerder Terry Duivesteijn deed in de commissievergadering van 17 januari 2024 een dringend beroep op de Provinciale Staten Zuid-Holland om een einde te maken aan de soap rondom Bleizo-West. Het is vrij simpel: koppel Bleizo-West los van de windenergieopgave. Provinciale Staten kan dit doen door het college van Gedeputeerde Staten tot de orde te roepen. Dat zou niet moeilijk moeten zijn, want er is een meerderheid voor bouwen op Bleizo-West en een meerderheid tegen windenergie op land in de Provinciale Staten.

Uit meerdere peilingen onder onze achterban en overige inwoners van Lansingerland kwam een percentage van ruim 80% naar voren dat woningen boven windmolens kiest op Bleizo. Een overduidelijke meerderheid, net als in de gemeenteraad van Lansingerland (en unaniem in Zoetermeer), komt tot de conclusie dat woningen prioriteit heeft.

Leefbaar 3B vraagt zich dan ook af welke belangen hier nu eigenlijk écht spelen? Waarom houdt de provincie de koppeling van windenergie en Bleizo-West vast? Wat is hier de verborgen agenda? Gaat het simpelweg om trots en gezichtsverlies, of om een voorbeeld te stellen richting andere gemeenten?

De provincie Zuid-Holland moet namelijk voor 2030 maar liefst 230.000 woningen realiseren, goed bereikbaar en langs hoogwaardige OV-locaties: de best beschikbare locatie die daaraan voldoet in Zuid-Holland is Bleizo-West. Maar in de polder in Zuidplas, ver onder NAP, ver weg van alle OV-voorzieningen, wil de provincie wel een vijfde dorp bouwen. Op een plaats waar je een windmolenpark zou verwachten. Gaat het dan niet om trots, maar om bijvoorbeeld grondposities van de provincie? Heeft de provincie daar een financieel belang bij?

De provincie verlangt van Lansingerland een opwek van 15MW windenergie. Lansingerland heeft in het verleden toegezegd te onderzoeken of er 12MW mogelijk is binnen Lansingerland. Dat blijkt technisch, financieel, maatschappelijk en volgens beleid van de provincie zeer complex. De provincie heeft nu echter eenzijdig besloten van die inspanningsverplichting een resultaatverplichting te maken, en heeft daarbij nog eens 3MW extra verlangd. Uit eigen onderzoek van de provincie blijkt op Bleizo-West in een haalbare businesscase slechts 6MW te kunnen worden gerealiseerd. De provincie geeft daarbij nadrukkelijk aan dat als Bleizo-West aangewezen wordt voor windenergie, dat óók een andere locatie binnen Lansingerland nodig is. De enige andere twee locaties in Lansingerland zijn Kruisweg en Noordpolder waar dit mogelijk realiseerbaar is. Op Noordpolder is dit zeer complex wegens hoogtebeperkingen en op Kruisweg is dit strijdig met het provinciaal beleid ten aanzien van het Groene Hart.

Waarom blijft de provincie hardnekkig vasthouden aan Bleizo-West? Ze zet niet alleen de gemeenteraad buitenspel, drijft de gemeente onnodig op kosten, maar gaat daarmee ook in tegen de overeengekomen ‘woondeal’ in de regio. In het aantal woningen dat Lansingerland moet opleveren in de regio, zijn de woningen van Bleizo-West namelijk meegerekend. Door woningbouw te blokkeren op Bleizo-West, snijdt de provincie in haar eigen vingers: de opgave van 230.000 wordt onhaalbaar en de woondeal is onuitvoerbaar.

Duivesteijn vroeg zich dan ook af dat je op je klompen kunt aanvoelen dat er in dit dossier iets anders speelt dan twee windmolens die maximaal 6MW van de nodige 15MW behalen?
Er is geen enkele zwaarwegende, legitieme reden meer voor de provincie om Bleizo-West als locatie te handhaven, anders dan een chantagemiddel te behouden of omdat er een verborgen agenda is. Leefbaar 3B gaat onderzoeken op welke manier we achter die belangen kunnen komen.

Duivesteijn geeft aan dat Leefbaar 3B vierkant achter het college staat. Het is tijd om weer de regie op dit dossier terug te pakken en verder te gaan met de PROEFtuin Bleizo. Daarvoor mag het college van ons alle middelen overwegen die tot onze beschikking zijn, inclusief een gang naar de rechter of simpelweg bestuurlijke ongehoorzaamheid.

Ons advies:

– geen windmolens in Lansingerland, op geen enkele locatie
– dit jaar nog starten met bouwen op Bleizo-West
– voorrang voor inwoners van Lansingerland op al die woningen
– voor elk jaar uitstel van Bleizo-West, de rekening van 2 miljoen naar de Provincie sturen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*