Terugblik 2023

Het afgelopen jaar was weer een politiek bewogen jaar. Er waren Provinciale Statenverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen waardoor de verhoudingen in ons land weer werden opgeschud. Lokaal hebben we nog steeds te maken met een onbetrouwbare Rijksoverheid, waardoor we als gemeente moeten bezuinigen ten koste van onze inwoners. De gemeenschappelijke regelingen waarin onze gemeente deelneemt, waarvan je de democratische legitimatie ter discussie kunt stellen, blijven maar indexeren op hun begrotingen. In 2023 was het bedrag van deze indexering groter dan de bezuinigingsopgave waar de Raad voor stond. Dat leidde tot onze aangenomen motie “Het Rijk moet betalen, niet onze inwoners”. In de motie roepen we het college op om niet meer te indexeren op gemeenschappelijke regelingen, zolang we niet weten welke wettelijke taken vanuit het Rijk zijn ondergefinancierd en dus onnodig tot bezuinigingen leiden waar onze inwoners voor opdraaien. Op de valreep van 2023 besloot de Provincie (Gedeputeerde Staten) om woningbouw op Bleizo-West voor jaren te blokkeren omdat zij er liever windmolens plaatst.

Ondanks dat we op meerdere dossiers duidelijk niet meer de baas in eigen gemeente zijn, hebben we binnen onze mogelijkheden weer het maximale gedaan.
Een beknopt overzicht van onze resultaten:

 • we stelden weer een sluitende begroting vast, waarin we wederom bewaakten dat de OZB voor woningen niet verhoogd werd
  • dankzij de werkwijze van onze wethouder Financiën, met o.a. een toolbox met mogelijke bezuinigingen, werd de Raad met de begroting maximaal leidend en sturend en het college slechts uitvoerend
 • ondanks de enorme bezuinigingsopgave, zorgden we ervoor dat deze bezuinigingen zo min mogelijk onze inwoners raakt
  • we draaiden de bezuinigingen op veiligheid terug (2 wijkboa’s, dierenwelzijn, straatverlichting, fietsveiligheidsmaatregelen)
  • we draaiden de bezuinigingen op leefbare dorpen terug (kerstbomen in de centra, hanging baskets met bloemen, duurzaamheidsmaatregelen)
  • we lieten de rekening niet betalen door kwetsbare groepen (behoud Rotterdampas, behoud Steunouder, geen bezuiniging activiteitenaanbod ouderen, geen extra kosten gehandicaptenparkeerkaart)
  • we draaiden de bezuiniging op economie terug, zodat onze ondernemers niet tegen een dichte deur bij de gemeente aanlopen
  • we hielden de subsidieregeling Levendig Lansingerland in stand, zodat er geld blijft vanuit de gemeente voor eenmalige initiatieven vanuit inwoners en verenigingen
  • we riepen op om zonnepanelen op het nieuwe afvalbrengstation in eigen beheer te houden, want alle inkomsten voor de gemeente zijn nodig
  • we riepen op om een subsidioloog aan te nemen, die op zoek gaat naar extra inkomsten voor de gemeente
 • we kwamen op voor veiligheid
  • we zorgden ervoor dat er gehandhaafd gaat worden op bedrijventerreinen op langdurig parkeren en stallen van aanhangwagen
  • we bleven controleren op de aanrijdtijden ambulances en vroegen ons af of de VRR onze belangen wel goed behartigt
  • we organiseerden maatregelen tegen straatraces rondom bedrijvenpark Prisma
  • we kaartten de overlast door deelscooters wederom aan
  • de wijkbrandweerman, mede op ons initiatief, is begonnen
  • we liepen mee met buurttoezicht, gemeentelijke handhavers en wijkagenten om te kijken wat er speelt in Lansingerland
  • we riepen op om het luchtalarm te behouden
  • we benadrukten dat handhaving een plek moet krijgen in het Integraal Veilgheidsbeleid
 • we zetten onze eigen inwoners op nummer 1
  • we waren als enige partij tegen een grootschalige asielopvang in Lansingerland. Het compromis van de rest van de raad leidt tot 200 asielzoekers op 1 locatie in Wilderszijde: wat Leefbaar 3B betreft verdwijnt deze opvang zo snel mogelijk.
  • we verzetten ons als één van de weinige politieke partijen tegen de komst van een massale arbeidsmigrantenhuisvesting op de Leeuwenhoekweg in Bergschenhoek
  • we bleven tot het einde opkomen voor de belangen van de inwoners van de Edelsteenbuurt, echter besloot de meerderheid van de Raad om de ontsluiting van de nieuwe woningbouw in de Driehoek Noordpolder door de Smaragd te laten gaan
  • we vroegen meerdere malen aandacht voor de stroom aan klachten over het WMO vervoer in Lansingerland, uitgevoerd door Noot Personenvervoer en blijven dit scherp in de gaten houden
  • we verruimden de leeftijdgrens voor startersleningen
  • we riepen op voor onze jongeren in Lansingerland op om weer een nachtbus te laten rijden op vrijdag- en zaterdagnacht
  • we stelden schriftelijk vragen over het type zorgwoningen in de nieuwe Snip: Leefbaar 3B vindt dat hier plek moet voor meerdere kwetsbare doelgroepen, niet alleen voor dementie
  • we vroegen wederom aandacht voor de inwoners rond het CRM-terrein die overlast ondervinden van het vrachtwagen sloopbedrijf
  • de eerste flexwoningen voor spoedzoekers en eigen inwoners werden opgeleverd, een belangrijke voorwaarde voor Leefbaar 3B bij de langdurige opvanglocatie voor Oekraïners
  • we waren zeer kritisch op het nakomen van de afgesproken kaders t.a.v. een tweede opvanglocatie voor Oekraïners
  • we stelden de samenlevingsvisie vast, waarbij we opriepen om inwoners mee te laten denken bijvoorbeeld d.m.v. wijk- of themagerichte peilingen / referenda
  • we hebben voorbereidingen gestart voor een bespreekpunt over woningsplitsing, zodat we meer woningen kunnen opleveren door bestaande bebouwing beter te benutten. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die gelijkvloers willen wonen en van hun bovenverdieping een eigen woning maken voor (klein)kinderen.
 • we waren achter de schermen actief
  • we genereerden politiek en media-aandacht voor de biljarttafels in de Leeuwerik die aan vervanging toe waren
  • we liepen wijkrondes met inwoners voor ontoegankelijke straten
  • we signaleerden kapotte straatverlichting en zorgden dat het werd opgelost
  • we gingen in gesprek met inwoners die overlast ondervinden en stelden hier in sommige gevallen ook de burgemeester van op de hoogte
  • we ruimden zwerfafval op
  • we dienden meldingen in van overlast door afval, zoals gedumpte winkelwagentjes
  • we hielpen in de zoektocht naar nieuwe huisvesting voor meerdere stichtingen en verenigingen
 • we willen duidelijkheid
  • onze aangenomen motie “onderzoek Noordeindseweg in 2024” zal leiden tot een definitief onderzoek en besluit inzake de heropenstelling van de Noordeindseweg
  • we riepen op om niet alleen meer te praten over jongerenparticipatie, maar om te gaan beginnen met de input die de afgelopen tijd is opgehaald
  • op ons initiatief is raadsbreed een amendement aangenomen waarmee we de procedure goed borgen voor vroegtijdige betrokkenheid van de raad bij op te stellen omgevingsprogramma’s
 • we kwamen op voor verenigingen en stichtingen
  • we namen het voortouw om een volwaardige televisie- en radiostudio voor RTV Lansingerland te regelen
  • we riepen op om buurtpreventie te laten organiseren in een professionele vorm zodat zij een volwaardige ketenpartner kunnen worden
  • we bemiddelden op de achtergrond voor de Avondvierdaagse in Bergschenhoek, die dreigde geannuleerd te worden door gebrek aan een volwaardige startlocatie
 • we kwamen op voor ondernemers
  • we agendeerden het terugbrengen van een marktpartijen-gemeente overleg
  • we riepen op geen commerciële (duurzaamheids)brieven meer te sturen uit naam van de gemeente ten gunste van één commerciële partij
  • door onze inzet konden op de zondag voor Kerst en de zondag Oudejaarsdag 2023 de winkels in Lansingerland al ’s ochtends om 08:00 opengaan in plaats van 12:00 uur
 • we gaan voor leefbare wijken
  • we stelden vragen over de aanpak van de Japanse duizendknoop
  • de eerste sportbox, een innovatieve sportvoorziening op initiatief van Leefbaar 3B, werd geopend in het Annie MG Schmidtpark: er volgen nog twee sportboxen.
  • door onze vragen werd toch het oude KPN gebouw aan de Terpstraat aangekocht ten behoeve van de toename van het aantal parkeerplaatsen in Berkel Centrum Oost
 • we bewaken het dorps karakter
  • we vroegen aandacht voor meerdere (geplande) bouwwerken in de kern van Bleiswijk die volgens ons niet het dorps karakter uitstralen, zoals de nieuwe Snip (motie) en een grijs blik in de Dorpsstraat (schriftelijke vragen)
  • we stelden vragen over het uitsterven van de weekmarkt in Bleiswijk en gaan dit komend jaar tegen het licht houden
  • we hielden een vuurwerkverbod tegen
 • we hielden een scherp oog op mobiliteit
  • we zorgden ervoor dat er een verkeerskundig onderzoek voor de N209 komt naar de woningbouwontwikkelingen en grote bedrijventerreinen langs de N209 om de ontsluiting, de veiligheid en de doorstroming te verbeteren
  • ons aangenomen amendement over last-and-first mile oplossingen zorgt ervoor dat de MRDH er moet zijn voor de gehele mobiliteitsketen zijn, dus voor het gehele traject van A naar B
 • we werken aan verdere professionalisering van onze partij
  • we organiseerden een Politiek Café om de toekomst van Leefbaar 3B vorm te geven
  • we volgden debattrainingen
  • we begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe politieke training

Wat realiseerden we nog niet in 2023?

 • in 2023 zouden we starten met gratis OV voor ouderen met een inkomen op 120% van het bijstandsniveau, dit is echter uitgesteld tot 2024
 • het mobiele servicepunt is nog niet in 2023 gestart, dit wordt verwacht in 2024

We gaan in 2024 onverminderd verder met het terugpakken van de regie en blijven opkomen voor onze inwoners, veiligheid, leefbare wijken en het bewaken van het dorps karakter.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*