Fractievoorzitter wenst u namens Leefbaar 3B een goed 2019

Graag wens ik u allen namens Leefbaar 3B een heel goed en gezond 2019.

Eerst wil ik terugblikken op het afgelopen jaar 2018, waarin de verkiezing van de gemeenteraad plaats vond, maar daarna ook vooruitkijken.

Ons verkiezingsprogramma 2018 opent met de constatering dat “een meerderheid van de Nederlandse bevolking steeds minder vertrouwen heeft in de landelijke politiek en zich steeds vaker afzet tegen niet luisterende politici. Het lijkt er soms op dat landelijke politici de binding met de samenleving kwijt zijn geraakt, geen gevoel meer hebben voor wat er echt speelt in de leefomgeving.” In de loop van 2018 bleek bij voortduring dat dit nog altijd geen loze constatering is. Van de protestbeweging van de gele hesjes, die medio mei 2018 online het levenslicht zag en zich snel over vele landen heeft verspreid, tot verdeeldheid en soms absurde aannames over de financiering van maatregelen uit het klimaatakkoord. Uit alles blijkt dat de kloof er is en dat deze niet kleiner is geworden.

Toen op 22 maart 2018 na hard werken voor Leefbaar 3B een klinkende verkiezingswinst op de schermen verscheen, ontstond bij onze negenkoppige fractie direct het besef en het verantwoordelijkheidsgevoel dat Leefbaar 3B het vertrouwen en de opdracht heeft gekregen om die kloof in Lansingerland te dichten. Met die opdracht zullen we ook in 2019 dagelijks ons werk in de gemeenteraad van Lansingerland benaderen. Luisteren naar en in overleg gaan met inwoners, bedrijven, sport- en welzijnsorganisaties blijven wij doen. Wij zullen ons ook blijvend inzetten voor de bestaande uitstekende samenwerking met onze coalitiepartners en met de fracties die niet aan de coalitie deelnemen. Samenwerking staat hoog in ons vaandel. lees meer

Waar het tweede kwartaal van 2018 voornamelijk in teken stond van een coalitie smeden, een gedegen akkoord sluiten, de samenwerking vormgeven en een uitvoeringsplan vaststellen, zal 2019 in het teken staan van ontwikkelen, aanpakken en uitvoeren. Vertrouwen moet je verdienen door resultaten te boeken, uit te leggen wat je doet en door het ook daadwerkelijk te doen.

Hoewel de wereld om ons heen in een razend tempo verandert, zullen in Lansingerland twee grote thema’s (klimaat en woningbouw) in grote mate de agenda gaan bepalen. Leefbaar 3B zal ook dan uiterst scherp zijn om de druk en ambitie van Den Haag in goede lokale banen te leiden.

Klimaat
Leefbaar staat voor schoon, heel en veilig. Niet alleen op de grond, maar ook wat betreft de lucht, die we met elkaar inademen. We vinden dat veel politici op het gebied van klimaatplannen dreigen door te slaan en daarbij de realiteit en verbinding met de samenleving aan het kwijtraken zijn. Klimaat is een politieke religie aan het worden, waarbij iedereen wordt ingedeeld in goed of fout. Het is naar de overtuiging van Leefbaar 3B van belang dat idealisme en Lansingerlandse nuchterheid hand in hand moeten gaan, waardoor uiteindelijk een redelijker en realistischer middenveld wordt gevonden.

Woningbouw
Ten slotte is er in de Randstad sprake van sterk toenemende verstedelijking. Voor de periode tot 2040 wordt verwacht dat er alleen al binnen de provincie Zuid-Holland 240.000 woningen nodig zijn. Om in deze enorme opgave ons hoofd boven water te houden en de kernwaarden van Lansingerland te beschermen zullen we een duidelijke positie moeten innemen. Een heel belangrijk detail is het grote tekort aan woningen met een huurprijs van € 710 tot € 1.000 per maand. De grote hoeveelheid nieuw te bouwen woningen in onze regio vraagt om een samenhangende visie en uitvoeringsagenda op woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid en economie. Met dit alles hebben wij de opdracht scherp voor ogen, die we op de dag van de gemeenteraadsverkiezing (22 maart 2018) hebben gekregen, en blijven wij in 2019 met veel energie de samenwerking zoeken met de inwoners, het bedrijfsleven en de instellingen die Lansingerland tot deze prachtige gemeente maken.

Don van Doorn
Fractievoorzitter Leefbaar 3B

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*