Fractie

Terugblik 2023

Het afgelopen jaar was weer een politiek bewogen jaar. Er waren Provinciale Statenverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen waardoor de verhoudingen in ons land weer werden opgeschud. Lokaal hebben we nog steeds te maken met een onbetrouwbare […]

Fractie

Terugblik 2022

De fractie van Leefbaar 3B kijkt terug op een bewogen jaar. De gemeenteraadsverkiezingen leidden tot een nieuwe, dynamische, fractie. We zaten na maart echter zeker niet stil en hebben flink geïnvesteerd in het nakomen van […]

Bestuur

Terugblik 2011

Het nu bijna afgelopen jaar is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest, zowel in Europees verband, op landelijk niveau en binnen onze gemeente. De economie in Europa staat onder druk en met de Euro […]