Terugblik 2011

Het nu bijna afgelopen jaar is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest, zowel in Europees verband, op landelijk niveau en binnen onze gemeente.

De economie in Europa staat onder druk en met de Euro gaat het niet goed. Ons land heeft daar direct mee te maken en onze gemeente zal daar het komend jaar hoogstwaarschijnlijk gevolgen van ondervinden. Het oorspronkelijk woningbouwprogramma kan nog steeds niet worden uitgevoerd en heeft ook het komend jaar invloed op de gemeentelijke financiën. Een gelukkige bijzonderheid is dat wij in een veilig en rijk land wonen en dat geldt ook zeker binnen onze gemeente.

Begin 2011 is een van de twee VVD wethouders afgetreden. Hij is niet vervangen. Zijn portefeuille is verdeeld binnen het college. Met een niet fijn gevoel kijkt de fractie terug op het, begin juni, aftreden van een van onze twee wethouders.
Dat was politiek gezien een dieptepunt. In het belang van de gemeente hebben fractie en bestuur van Leefbaar 3B daarna besloten de coalitie van Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie uit te breiden. Na een informatieronde en een formatie is de coalitie uitgebreid met de PvdA. Elke coalitiepartij heeft nu één wethouder en de Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe is eerste locoburgemeester.
Vertrouwen is door de coalitiefracties en collegeleden uitgesproken in deze coalitie. De verantwoordelijkheid voor het bestuur van Lansingerland wordt door iedereen gevoeld en er wordt naar gehandeld.

Jan Pieter Blonk, fractievoorzitter

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*