Fractie

Kadernota 2014

Tijdens de gezamenlijke commissievergadering is uitgebreid stil gestaan bij de Kadernota 2014. Deze nota geeft het college kaders en richtlijnen mee voor opstelling van de gemeentebegroting 2015. Woordvoerder en Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer riep […]

Fractie

Station Bleizo gaat door

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is er een besluit genomen over het NS-station Bleizo. Het langdurig aarzelen door de NS is nu doorbroken door staatssecretaris Mansveld. Hierdoor wordt Bleizo een echt OV-knooppunt, met trein-, […]

Fractie

Voorjaarsnota

In de commissie Algemeen Bestuur is de Voorjaarsnota aan de orde geweest. Er zijn nogal veel wijzigingen van de begroting 2014 nodig. Er wordt een positief resultaat verwacht van per saldo € 3,5 miljoen. De […]

Fractie

Fractiegelden

Eerder dit jaar ontstond ophef door een uitzending van RTL over onwenselijk declaratiegedrag van raadsfracties in verschillende gemeenten. Daarbij werd ook een van de raadsfracties van Lansingerland genoemd. Raadslid Neeleman heeft € 1.400 gedeclareerd en […]