Voorjaarsnota

In de commissie Algemeen Bestuur is de Voorjaarsnota aan de orde geweest. Er zijn nogal veel wijzigingen van de begroting 2014 nodig. Er wordt een positief resultaat verwacht van per saldo € 3,5 miljoen. De belangrijkste voordelen zijn circa € 1 miljoen minder kosten aan maatschappelijke ondersteuning en een stevig bedrag aan minder te betalen rente. Dit laatste komt doordat er minder geïnvesteerd is dan gepland, iets waar Leefbaar 3B al langere tijd op heeft aangedrongen. Door die lagere investeringen is er minder geleend, waardoor de rentekosten minder snel zijn gestegen dan verwacht.

Voor het overige zijn het vooral boekhoudkundige voordelen, zo is er een boekwinst van € 1,4 miljoen door herwaardering van een perceel grond aan de Merenweg in Bleiswijk, dat ter beschikking gesteld wordt aan een middelbare school. Er zijn ook minposten. Henk Meester, de woordvoerder van Leefbaar 3B heeft aandacht gevraagd voor de verliezen die geleden zijn doordat de werkelijke waarde van enkele gebouwen, die buiten gebruik gesteld zijn of worden, aanmerkelijk lager bleek te zijn dan de boekwaarde. Wethouder Abee heeft toegezegd te zullen onderzoeken of er nog meer van deze onplezierige verrassingen te verwachten zijn, om zo een scherper beeld van de vermogenspositie van de gemeente te kunnen krijgen.

De fractie van Leefbaar 3B heeft nog 20 vragen openstaan met het verzoek die voor de raadsbehandeling op 26 juni te beantwoorden, waaronder de vraag waarom de herwaardering van het perceel Merenweg niet in 2013 is geboekt, immers in dat jaar is het betreffende raadsbesluit genomen.

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 26 juni 2014.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*