Voorjaarsnota vastgesteld door gemeenteraad Lansingerland

Na de commissievergadering over de Voorjaarsnota was alleen de bespreking van het onderdeel Melanchthon Business School geagendeerd voor de raadsvergadering.

Al vele eeuwen lang is de mensheid op zoek naar de waarheid. In de huidige postmoderne tijd geloven we echter niet meer in een absolute waarheid, de waarheid is subjectief geworden. Met andere woorden ieder heeft zijn eigen visie op en perceptie van de waarheid. Zo verschillen het vorige college en financieel woordvoerder van Leefbaar 3B Henk Meester van mening over wat waar is over de transactie met de Melanchthon Business School. “Ik zal de waarheid van het college vergelijken met de mijne” gaf Henk Meester aan.

Even enkele feiten: in 2003 heeft de gemeente Bleiswijk het perceel aan de Merenweg gekocht voor € 8,5 ton. Vijf jaar later, in 2008 is de boekwaarde door de gemeente Lansingerland op nul gesteld ten laste van het resultaat van de grondexploitatie Wilgenlei in Bleiswijk. In 2013 is de boekwaarde nog steeds nul, waaruit het college concludeert dat er geen grondkosten verbonden zijn aan de transactie met Melanchthon. De waarheid van Henk Meester is dat de gemeente € 8,5 ton voor de grond betaald heeft, plus nog circa € 4 ton aan rente over de verstreken 10 jaar. Totaal dus ongeveer € 1,25 miljoen.

In september 2013 is door de raad besloten dat de Melanchthon Business School de grond ter beschikking krijgt voor de nieuwbouw. Vanwege een wat ongelukkige bepaling in de doordecentralisatieovereenkomst moet de boekwaarde opgekrikt worden, in dit geval naar € 2 miljoen. Dat had op grond van het raadsbesluit van september in de jaarrekening 2013 geregeld kunnen worden, waarna de grond, op de gebruikelijke manier, om niet aan de Melanchthon overgedragen had kunnen worden. “Zo zou ik het gedaan hebben”, gaf Henk Meester aan, maar het college kiest voor een gekunstelde constructie: de grond wordt door de gemeente verkocht aan Melanchthon en de gemeente betaalt de rekening aan zichzelf. Zo’n transactie mag in de ogen van Henk Meester geen verkoop heten, omdat er geen geld aan te pas komt. Er wordt echter wel een opbrengst van € 1,4 miljoen geboekt, waarmee het voorlopig resultaat van 2014 geflatteerd wordt. De fictieve betaling wordt vervolgens beschouwd als een bijdrage aan een activum in eigendom van derden en wordt als zodanig op de balans gezet. Zo is er uit het niets een meevaller gecreëerd. Alles speelt zich binnen de boekhouding af zonder dat er een echte euro aan te pas komt. De waarheid van Henk Meester is dat het werkelijke exploitatieresultaat over het jaar 2014 € 1,4 miljoen lager is dan gerapporteerd. Het is maar net hoe je het toelicht en uitlegt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*