Alle afvalcontainers in Lansingerland ondergronds

afvalBij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de raad besloten dat alle afvalcontainers voor verschillende soorten afval die in het openbaar gebied staan, ondergronds gaan. Het betreft milieuparken, alleenstaande glascontainers en centrale verzamelplaatsen voor restafval. Voor een investering van € 1,15 miljoen worden de komende tijd alle nieuw te plaatsen, maar ook bestaande containers, ondergronds aangelegd.

Twee weken geleden heeft Leefbaar 3B, bij monde van Henk Meester, tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur aangegeven een motie (verzoek) in te zullen dienen om alle containers bij milieuparken, alleenstaande glascontainers en centrale verzamelplaatsen voor restafval ondergronds aan te leggen. In de raadsvergadering bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 hebben het CDA en Leefbaar 3B besloten dit vast te leggen via een wijzigingsvoorstel (amendement) en dat is ook gebeurd en door de raad vastgesteld.

Inloopavond ondergrondse containers

Op woensdag 6 juli van 17.00 tot 21.00 uur bent u van harte welkom op de inloopavond in het gemeentehuis. Hier kunt u het locatieplan van de milieuparken en de ondergrondse glascontainers inzien en uw reactie geven.

1 Comment

  1. De grote stad is geen dorp maar laat alsjeblieft bij het overgaan van bovengronds naar ondergronds er ook een duidelijke controle plaatsvinden. In de grote steden is het een ware vuilnisbelt geworden en zijn de meeuwen aan alle kanten buitensporig aanwezig. Dit werkt alleen wanneer er vanaf dag een duidelijke afspraken worden gemaakt en dat er ook duidelijk een lik op stuk beleid op los wordt gelaten anders zie ik het zelfde gebeuren als in de wijken van de grote steden en daar word je niet vrolijk van.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*