Fractie

PMD wekelijks opgehaald

Leefbaar 3B is bijzonder tevreden met het behaalde resultaat van wethouder Fortuyn om de PMD –zakken i.p.v. om de 2 weken, wekelijks op te halen.
Aanvankelijk werd uitsluitend het plastic apart gescheiden. […]

Fractie

Vaak afval naast container gedumpt

In de vergadering van de raadcommissie Ruimte heeft Leefbaar 3B raadslid Georgine Zwinkels aan de wethouder vragen gesteld over het vele afval dat naast de containers wordt gedumpt. Vaak betreft het grof afval en afval […]

Fractie

Alle afvalcontainers in Lansingerland ondergronds

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de raad besloten dat alle afvalcontainers voor verschillende soorten afval die in het openbaar gebied staan, ondergronds gaan. Het betreft milieuparken, alleenstaande glascontainers en centrale verzamelplaatsen voor restafval. […]

Fractie

Aanpak zwerfafval in Lansingerland

Naar aanleiding van het plan van aanpak zwerfafval Lansingerland dat door het college aan de raad is gepresenteerd, heeft gemeenteraadslid Marjolein Gielis namens Leefbaar 3B een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld. Onder andere […]

Fractie

Aanbesteding afvalverwerking

Na alle beraadslaging in de commissievergadering worstelde Leefbaar 3B nog met twee punten ten aanzien van het aanbestedingsvoorstel Afvalverwerking. Als eerste heeft Leefbaar 3B zich afgevraagd of het wenselijk is om bij de aanbesteding op […]