Fractie

Alle afvalcontainers in Lansingerland ondergronds

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de raad besloten dat alle afvalcontainers voor verschillende soorten afval die in het openbaar gebied staan, ondergronds gaan. Het betreft milieuparken, alleenstaande glascontainers en centrale verzamelplaatsen voor restafval. […]

Fractie

Voorjaarsnota en grondexploitaties

In de commissievergadering van afgelopen week waren zowel de actualisatie van de grondexploitaties als de voorjaarsnota aan de orde . Voorjaarsnota De Voorjaarsnota bevat: Aanpassingen van de in november 2015 vastgestelde begroting 2016, die bij […]

Fractie

Voorjaarsnota

In de commissie Algemeen Bestuur is de Voorjaarsnota aan de orde geweest. Er zijn nogal veel wijzigingen van de begroting 2014 nodig. Er wordt een positief resultaat verwacht van per saldo € 3,5 miljoen. De […]