Fractie

Eerste paal vervoersknoop Bleizo

Over de A12 wordt in Lansingerland tegen de grens met Zoetermeer het nieuwe vervoersknoop station Bleizo gebouwd. Op maandag 31 oktober 2016 sloegen Albert Abee, wethouder Lansingerland, Cees de Vries, regiodirecteur ProRail, Arthur Gleijm, directeur […]

Fractie

Station Bleizo

In de Commissie Algemeen Bestuur van 14 januari 2015 kwam het raadsvoorstel Vervoersknooppunt Bleizo aan de orde. Dit raadsvoorstel ging voornamelijk over de bedieningsovereenkomst en de realisatieovereenkomst. De bedieningsovereenkomst regelt de voorwaarden voor het stoppen […]

Fractie

Station Bleizo gaat door

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is er een besluit genomen over het NS-station Bleizo. Het langdurig aarzelen door de NS is nu doorbroken door staatssecretaris Mansveld. Hierdoor wordt Bleizo een echt OV-knooppunt, met trein-, […]

Fractie

Bleizo

De gemeenschappelijke regeling Bleizo die Lansingerland met Zoetermeer is aangegaan heeft als kerndoel het realiseren van een knooppunt voor het openbaar vervoer waarin een spoorstation aan de spoorlijn Gouda – Den Haag een centrale plaats […]