Hoefweg en Bleizo – salarissen directeuren

geld-300x217De commissie Algemeen Bestuur had de vorige week de jaarlijkse discussie over de Verbonden Partijen op de agenda staan. De PvdA stelde naar aanleiding van een perspublicatie over de bezoldiging van de directeuren van Bleizo en het Bedrijvenschap Hoefweg de vraag van de naleving van de Wet Normering Topinkomens aan de orde. In 2014 werd voldaan aan de norm, maar doordat de zogenaamde Balkenendenorm is verlaagd moet nu bij de eerstvolgende contractverlenging de bezoldiging aangepast worden.

Leefbaar3B vindt dat de wet nageleefd moet worden; bovendien vinden we de maximale bezoldiging te hoog, zeker als er niet passend gepresteerd wordt. Over dat laatste hebben we zorgen, vooral ten aanzien van Hoefweg. In 2014 is er niets verkocht en ook dit jaar lijkt het erop dat er geen inkomsten zijn. Wij constateren daarbij dat de directie van Hoefweg geen kans heeft gezien om het distributiecentrum van de Lidl binnen te halen.

We vinden dat er beter gepresteerd moet worden. De jaarlijkse kosten zijn aanzienlijk en betekenen een financieel risico voor de gemeente. Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester heeft dan ook bij het dagelijks bestuur van het Bedrijvenschap Hoefweg erop aangedrongen de marketing met kracht en gestructureerd aan te pakken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*