Station Bleizo

In de Commissie Algemeen Bestuur van 14 januari 2015 kwam het raadsvoorstel Vervoersknooppunt Bleizo aan de orde. Dit raadsvoorstel ging voornamelijk over de bedieningsovereenkomst en de realisatieovereenkomst. De bedieningsovereenkomst regelt de voorwaarden voor het stoppen van sprinters op station Bleizo. Zoals het er momenteel uit ziet zullen vanaf december 2018 sprinters stoppen op dit station.

De fractie Leefbaar 3B stelde bij monde van Jan van der Laan erg positief te zijn dat het station er daadwerkelijk gaat komen. lees meer
Zoals u allen mag verwachten volgt de fractie de ontwikkelingen op de voet en is de fractie middels een collegebrief van 17 juni 2014 aan de raad over de stand van zaken rondom het station en het vervoersknooppunt Bleizo verder geïnformeerd. Tijdens bovengenoemde commissievergadering merkte Jan van der Laan op dat volgens een amendement van 19 december 2013 betreffende de herijking ontwikkeling Bleizo met grote meerderheid was besloten dat – wanneer er zekerheid was over de komst van het station Bleizo – de voorziening van € 3,8 miljoen euro verlaagd zou worden tot € 350.000 euro. Tijdens deze vergadering reageerde wethouder Abee met de mededeling dat dit reeds in de collegebrief van 17 juni 2014 aan de orde was gesteld. Helaas heeft Jan van der Laan moeten constateren dat in deze brief hierover niets terug te vinden is. Jan zal de wethouder deze week nog op attenderen.

Bij de vaststelling van het noodzakelijke budget voor de realisering van de vervoersknoop van 123 miljoen is ook rekening gehouden met de aanleg verlengde Oosterheemlijn ZoRo bus voorzieningen, de realisatie van Voorpleinen, Park + Ride, Voet- en fietsverbinding en diverse fietsvoorzieningen. De PvdA stelde terecht de vraag aan de wethouder of de verlichting van het fietspad over de landscheiding vanaf de Berkelseweg in Bergschenhoek tot het knooppunt Bleizo geregeld was. De wethouder zegde toe dit te zullen bekijken. De fractie van Leefbaar 3B zal deze toezegging goed haar gedachten houden.

Een opvallend gegeven was eigenlijk dat wethouder Abee een uitspraak deed over de dienstregeling van de sprinter en de Intercity. Omdat het huidige signaleringssysteem van de NS moeite heeft om kort achter elkaar volgende treinen goed te regelen stopt de Intercity op station Zoetermeer. Hierdoor is het mogelijk om de sprinter op station Bleizo te laten stoppen. De wethouder haalde in zijn betoog aan, dat in de toekomst niet ondenkbaar is dat de NS wel gaat beschikken over een goed signaleringssysteem, waardoor de Intercity niet meer op station Zoetermeer zal stoppen. Een vreemde gang van zaken, daar in alle beschikbare stukken dit niet duidelijk is terug te vinden.

Op de vraag aan de wethouder of de Metropoolregio de financieringsverplichting van ca. 72% over zou nemen van het Gewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, sprak hij volmondig het woord ja uit. Het blijft toch een vreemde gewaarwording dat het Ministerie ca. 11 miljoen euro financiert en de GR Bleizo ruim € 24 miljoen euro. De fractie van Leefbaar 3B is wel van mening dat het alleszins redelijk is dat de gemeente Zoetermeer meer bijdraagt, omdat het station Bleizo dichter bij de bebouwde kom van deze gemeente ligt, dan één van de kernen in Lansingerland en bovendien de Oosterheemlijn door Zoetermeer rijdt is het meer in het belang van de bevolking van Zoetermeer.

Het kan niet anders dat vooral Zoetermeer Blij zo is en dat Leefbaar 3B deze ontwikkelingen scherp in de gaten zal houden. Het raadsvoorstel zal als hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 januari 2015 worden geagendeerd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*