A13/A16: Gemeenteraad houdt stevig vast aan Saldo Nul

SALDO 0

Het was glashelder in de raadscommissie Ruimte van Lansingerland. Unaniem houdt de gemeenteraad vast aan “Saldo Nul”. De aanleg van de verbindingsweg A13/A16 mag niet leiden tot toename van geluid en vermindering van luchtkwaliteit. Rijkswaterstaat en minister Schultz van Haegen lijken daar niet zo veel boodschap aan te hebben, vandaar ook dat vanuit de lokale politiek en vanuit de inwoners goed beargumenteerd wordt waarom het Rijk meer geld beschikbaar moet stellen om de leef- en woonkwaliteit op peil te houden. Saldo Nul staat als een huis.

lees meer

Kaart-A13-A16-Bewonersgroep-Rodenrijs-WestIn 2012 is in de raden Rotterdam en Lansingerland de motie “Saldo Nul” unaniem aangenomen. In de vergadering van 19 december 2013 heeft de raad van Lansingerland nogmaals in een motie aangegeven dat vastgehouden wordt aan “Saldo Nul” als voorwaarde voor de aanleg van de A13/A16.

Saldo Nul betekent dat tot opzichte van heden ten dage ten gevolge van de aanleg van de A13/A16 geen toename van het geluid plaatsvindt en dat de luchtkwaliteit niet verslechterd. De gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben via de bestuurlijke afstemgroep (BAG) op 16 mei 2012 aan de minister geschreven dat zij alleen in kunnen instemmen met de A13/A16 mits de hinder van geluid niet toe zal nemen en luchtkwaliteit niet verslechterd.

Rijkswaterstaat (RWS) vindt saldo nul een ‘moeilijk verhaal’, maar wat minister Schultz van Haegen vindt, weet niemand. De minister wijkt steeds meer af van het oorspronkelijke doel van de A13/A16: verbeteren bereikbaarheid én verbeteren kwaliteit van de leefbaarheid. Op dit moment worden door RWS de harde voorwaarden van de regiopartijen uitgelegd en ingevuld als een ‘ambitie’. Kortom geen geld, dus verslechtering van de leefomgeving. Maar de gehele raad van Lansingerland en de raad van Rotterdam houden onverkort vast aan voorwaarden verbonden aan Saldo Nul.

Op dit moment wordt door De DCMR, in opdracht van de gemeente Lansingerland en de regio Saldo Nul berekend. Ook de gemeente Rotterdam doet dat met de aanwezige expertise binnen haar eigen dienst. Medio februari worden de beide raden geïnformeerd over het resultaten van de beide berekeningen. Daarna zal de raad, als dat nodig is, een brief aan de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer sturen.

Grote zorg gaf Jan Pieter Blonk, de woordvoerder van Leefbaar 3B, aan over mogelijk salderen van Saldo Nul. Hij sprak: “Het zal toch niet waar zijn, dat verbeteringen in het hele gebied, langs en omgrenst door A20, A13 en A13/16 per saldo nul is, hetgeen betekent dat in gebieden langs de nieuwe A13/16 verslechtering van geluid en luchtkwaliteit weggestreept wordt tegen minder geluid en betere luchtkwaliteit langs de A13 en de A20”. Dat is een vraag die RWS en de minister kan beantwoorden.

Kennis hebben van de uitgangspunten voor de berekeningen van RWS zijn erg belangrijk te kennen en die moet de raad weten. Nu weert niemand in de regio welke parameters ingevoerd worden in het rekenmodel.

Zeer teleurgesteld is de fractie van Leefbaar 3B over het burgerparticipatietraject van RWS in de vorm van de gebiedstafels. De inbreng van de tafels is tot nu toe in het geheel niet meegenomen door RWS. Deze burgerparticipatie is gebleken een wassen neus te zijn. Slechte beurt van RWS en minister Schultz van Haegen.

Het Rijk, in casu de minister van Infrastructuur en Milieu en in een later stadium het Parlement (bij het vaststellen van de Tracéwet) zijn verantwoordelijk voor de aanleg van de A13/16 en de mogelijk negatieve gevolgen voor inwoners van Lansingerland en Rotterdam.

Saldo Nul kost extra geld, hiervoor is meer tijd nodig. De presentatie van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) moet daarom uitgesteld worden en niet coûte que coûte in juni 2015 gebeuren. Een goede samenwerking tussen de regio en de minister en RWS en een fatsoenlijke werkwijze van RWS met de gebiedstafels moeten eerst goed geregeld worden. Den Haag wakker worden!

1 Comment

  1. Ik wil graag beklemtonen dat ik ferm voorstander ben van het zo snel mogelijk én zo goedkoop mogelijk aanleggen van de verbindingsweg tussen de A13 en de A16. Het landelijk en regionale belang van deze al lang gepland staande verbindingsweg acht ik vele malen belangrijker dan het beperkte persoonlijke belang van een aantal omwonenden. De nieuwe A13/A16 route zorgt er ook voor dat enerzijds de vooral in de ochtend- en avondspits volledig dichtslibbende Molenlaan in Rotterdam wordt ontlast. En dat anderzijds de bewoners langs de A13 bij Overschie stukken minder last van het verkeer ondervinden.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*