A13/A16 in finale van besluitvorming

A13-A16_HZZDe vraag is niet “Komt tie er of komt tie er niet.” De nieuwe A13/A16 zal er komen. Hoe de weg wordt ingepast is nu nog aan de orde. De gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland moeten hiervoor, zoals het nu ligt, in september een besluit nemen.

Het is van groot belang dat de raden van Rotterdam en Lansingerland eensluidende beslissingen nemen betreffende de inpassing van de A13/A16. De beoogde uitvoering van de weg, zoals nu voorgesteld, is niet de weg die Leefbaar 3B wil.

Op initiatief van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk zijn de woordvoerders A13/A16 uit de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland afgelopen donderdag in Lansingerland bijeen geweest om gezamenlijk de strategie te bepalen en een oplossing te vinden voor een betere inpassing van de A13/A16. In de korte tijd tot de commissievergadering in Rotterdam, woensdagavond 2 september, zijn er nog overleggen, tussen Rotterdam en Lansingerland, binnen de Rotterdamse raad en binnen de raad van Lansingerland, om tot een zo goed mogelijke inpassing van de weg te komen. En dat er verbeteringen van de inpassing moeten komen is zo “klaar als een klontje.”

Tijdens de commissievergadering in Lansingerland van afgelopen dinsdag 25 augustus is het raadsvoorstel besproken over de Afsprakenkaart A13/A16 en de daar uit voortvloeiend uitgangspunten Inpassingsovereenkomst en het Regionaal Uitvoeringsprogramma. Een aantal fracties was tegen de Afsprakenkaart en een aantal fracties, waaronder Leefbaar 3B, kwam nog niet met een standpunt, omdat de fracties het van belang vonden eerst het overleg met de woordvoerders A13/A16 uit Rotterdam af te wachten.

Volgende week uiteraard weer een artikel over de inpassing van de A13/A16, dan weten we ook meer over hoe het is gegaan in de commissievergadering van Rotterdam.

1 Comment

  1. Goed te lezen dat Leefbaar 3B zich niet voor het krakkemikkige karretje van de PvdD en Groen Links laat spannen. En vindt dat de geplande verbindingsweg tussen de A13 en de A16 er in ieder geval voortvarend dient te komen. De nieuwe weg zal in ieder geval het verkeer op de A13 bij Overschie en de Noordelijke rondweg rond Rotterdam flink ontlasten. En zal ook door de bewoners van het Molenlaankwartier met gejuich worden ontvangen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*