Inpassing A13/16 in Lage Bergse Bos

Lage-Bergse-BosAfgelopen week zijn gemeenteraadsleden van Lansingerland geïnformeerd over de inpassing van de landtunnel (tunnel op maaiveld) in het Lage Bergse Bos. De presentatie werd verzorgd door de heer Roel Trijbels, die namens het Recreatieschap Rottemeren projectleider is betreffende de inpassing van de tunnel in het Lage Bergse Bos.

De tunnel op maaiveld is een barrière tussen smalle strook van het recreatieschap langs de bebouwing in Hillegersberg en de rest van het Lage Bergse Bos. Grote zorg daarbij is de steile helling van de verbindingspaden (zowel wandel- en fietspaden) over de tunnel heen. Het tunneldak ligt op maximaal 7,5 meter hoogte. Daar bovenop komt nog 1,5 meter grond, wat de hoogte op 9 meter brengt. Die 1,5 meter grond is uiterst noodzakelijk, zodat ook bomen op het tunneldak kunnen groeien.

Tijdens de presentatie is aangegeven dat het best wel mogelijk zou kunnen zijn dat tijdens het ontwerpen van de tunnel besloten wordt om de tunnel verdiept aan te leggen. Of dat om één, twee of drie meter gaat is nu onbekend. De zorg over de steile paden is daarmee geenszins weggenomen.  lees meer

Het Rijk zal in het Lage Bergse Bos van het Recreatieschap de Rottemeren, ten behoeve van de aanleg van de tunnel, een strook grond van 85 meter bij 1,8 km. aankopen. Leefbaar 3B vindt dat dit geld besteed moet worden voor extra verbeteringen binnen het Recreatieschap. De goede inpassing van de tunnel dient door het Rijk betaald te worden en niet ook uit de opbrengst van de verkoop.

Op korte termijn zullen de eerste planologische voorbereidingen worden genomen om de manege te verplaatsen. Als beste plek wordt de locatie aangeduid met C (zie de presentatie via de link aan het eind van dit artikel).

Het Ontwerp Tracébesluit wordt in juni 2015 ter visie gelegd. In 2016 zal de Tweede Kamer het Tracébesluit vaststellen. De start van de bouw/aanleg van de verbindingsweg A13/A16 kan dan zijn in 2017. De oplevering van de weg en daarmee de openstelling van de rijksweg voor het verkeer is voorzien in 2021.

Natuurlijk zullen gebruikers van het Lage Bergse Bos tijdens vijf jaar durende bouw van de tunnel overlast ondervinden. Maar die zullen wel zoveel mogelijk beperkt moeten worden. De entrees bij de Bergweg Zuid en de Rottebandreef moeten bereikbaar blijven. Ook het bouwterrein moet oversteekbaar blijven.

Door te klikken op onderstaande link is de gehele presentatie van de heer Roel Trijbels te zien.

Presentatie

Dinsdagavond 13 januari wordt in de het gemeentehuis van Lansingerland door de commissie Ruimte gesproken over de gehele inpassing van de A13/16, die gepland is tussen de A16 bij het Terbregseplein, onder de Rotte door, via het Lage Bergse Bos, onder de Bergweg Zuid door, over de N209 (Doenkade), naar de A13.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*