Raad Lansingerland verschuift besluit A13/A16 naar 21 september 2015

Gezamenlijk hebben, bij monde van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk, de fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 10 september 2015 besloten het raadsvoorstel A13/A16: concept-Afsprakenkaart, uitgangspunten inpassingsovereenkomst en regionaal uitvoeringsprogramma niet te behandelen en uit te stellen tot aan de extra raadsvergadering op maandag 21 september om 20:00 uur.

Het besluit om niet op 10 september, maar op 21 september over de A13/A16 een definitief oordeel te hebben, heeft een aantal redenen:

lees meer

 • Ter uitvoering van de opdracht door de raadscommissie in Rotterdam (2 september 2015) en ter uitvoering van de unaniem in de raad van Lansingerland aangenomen motie van 28 mei 2015 zal op korte termijn overleg zijn van de wethouders Langenberg (Rotterdam) en Fortuyn (Lansingerland) met de minister om meer middelen van het Rijk beschikbaar te krijgen voor een betere inpassing van de A13/A16. Dit gesprek zal, naar verwachting, deze week plaatsvinden.
 • Het is belangrijk het definitieve standpunt van de raad van Rotterdam te kennen. Zij besluiten daarover op donderdag 17 september.
 • De focus van de raad van Lansingerland ligt op een betere inpassing van de A13/A16 tussen de noordelijke tunnelmond en de A13:
  • Verlaging van de A13/A16 van het viaduct over de Randstadrail tot aan de Oude Bovendijk. Dat betekent een lagere ligging van het viaduct over de Randstadrail en verlaging bij de kruising met de N471 tot ongeveer maaiveld, waarbij de N471 onder de A13/A16 doorgaat;
  • Verbreding van het recreaduct tot 16 meter;
  • Het tracédeel Oude Bovendijk tot aan de A13 uitvoeren in tweelaags ZOAB fijn.

De extra kosten hiervan zullen volgens Rijkswaterstaat ongeveer € 45 miljoen zijn.

 • De focus van de raad van Rotterdam ligt op de betere inpassing bij het Terbregseveld. Dat is ook terecht. Het is belangrijk dat de raden van Rotterdam en Lansingerland inzetten op een betere inpassing over het totale tracé van het Terbregseplein tot aan de A13 bij het vliegveld.
 • Saldo Nul is en blijft staan als een huis.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*