Komst FOC Bleizo nog onzeker

Na de vergadering van de Statencommissie van woensdagavond 21 november is het nog niet duidelijk of er groen licht komt voor het Factory Outlet Center (FOC) in Bleizo. In de vergadering van Provinciale Staten van 12 december zal het besluit van het al of niet doorgaan worden genomen.

De vergadering begon met maar liefst 14 insprekers. Zowel voorstanders als tegenstanders van het FOC mochten in drie minuten hun verhaal vertellen. Soms hadden statenleden een enkele vraag voor een inspreker. Uitzondering was het aantal vragen voor burgemeester Charlie Aptroot die namens Lansingerland, Zoetermeer en Bleizo insprak. Ook veel vragen kreeg de heer Ermia, de initiatiefnemer van het FOC.

De Statenfracties van VVD (12 zetels) en D66 (5 zetels) namen in hun overweging niet alleen de detailhandel mee, maar ook het bredere economisch belang, de enorme toename van werkgelegenheid (FOC en Adventure World samen ongeveer 1200 arbeidsplaatsen) en de verbetering van het Openbaar Vervoer door station Bleizo dat de Randstadrail Oosterheemlijn verbindt met het NS spoor en de ZoRo-Bus.

De statenleden van CDA (6 zetels), SP (5 zetels), GroenLinks (3 zetels) en PvdD (1 zetel) beperkten zich uitsluitend tot het aspect detailhandel en hebben in eerste termijn aangegeven dat zij tegen vestiging van het FOC in Bleizo zijn. In hun visie zal het FOC van de winkelcentra in Lansingerland saaie buurtcentra maken en zal het voor de Zoetermeerse winkelcentra een economische ramp betekenen. De PvdA woordvoerder (10 zetels) in de Statencommissie speelde een aparte rol. Hij ontpopte zich onverwacht als de meest vurige tegenstander van het FOC en had ook geen enkel vertrouwen in de gemeenteraad van Lansingerland om goede voorwaarden te stellen. Dat laatste was toch wel het meest bizarre dat die avond gehoord is. Verder bestond zijn verhaal bijna alleen uit het benoemen van en het vragen naar procedures.

De Statenfracties van de PVV (8 zetels), ChristenUnie/SGP (4 zetels) en 50Plus (1 zetel) hebben nog geen standpunt ingenomen. Zij willen met name weten hoe het minimum van 50% in het dure segment juridisch zeker gesteld en geborgd kan worden.

De CDA gedeputeerde Govert Veldhuijzen heeft het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het FOC in Bleizo mogelijk te maken goed verdedigd.

Provinciale Staten van Zuid-Holland bestaat uit 55 zetels. Om een meerderheid te hebben zijn 28 stemmen nodig. Vóór FOC in Bleizo zijn VVD en D66 (17 zetels). Tegen zijn PvdA, CDA, SP, GroenLinks en PvdD (25 zetels). Nog geen standpunt hebben PVV, ChristenUnie/SGP en 50Plus (13 zetels) ingenomen. Het wordt dus 12 december spannend.

1 Comment

 1. Na het lezen van https://www.leefbaar3b.nl/2012/11/komst-foc-bleizo-nog-onzeker/ wil ik u wijzen op een andere kant van het verhaal: http://www.lansingerland.info/main.php?lees=4768

  Het is raar dat u in uw verslag met geen woord rept over het doortrekken van de RandstadRail, wat toch het nieuws van de avond was. Het blijft ook raar dat uw lokale partij bestaande lokale belangen totaal niet verdedigt (op het centrum van Bleiswijk na). Misschien wordt op den duur duidelijk, waarom uw partij zo met die megalomane ontwikkelingen mee ging.

  Het geleuter dat het voor het dorp zou zijn (met volle tassen Outlet-publiek uit Amsterdam naar de Windas vervoeren richting de Sportzaak van Doesburg en het Versplein) is onzin en dat weet u ook. Zelfs als het waar zou zijn, dan zou het de leefbaarheid niet vergroten.

  Het banenverhaal bij de Outlet lijkt ook onzin, maar gaat er natuurlijk in als koek. ‘Biedt werk aan 700 mensen’ suggereert full-time banen, terwijl het grotendeels om parttime contracten gaat. Er is niemand, die het aantal banen dat verloren gaat bij lokale middenstanders (en in het Stadshart Zoetermeer) er eerst vanaf trekt. Het doel moet bereikt.

  Heel veel mensen laten de politiek voor wat het is, kwaadheid heeft plaatsgemaakt voor gelatenheid. Duidelijk is voor velen dat ‘Leefbaar-3B’ alleen een naam was.

  Nu een fusie om de schulden te verdelen, opnieuw ‘voordeel’.
  Het resultaat … uw Metropoolregio, lege winkels, een onverantwoordelijke schuld, afhankelijkheid en weg identiteit.

  Het dorp waar ik met plezier opgroeide is niet meer, mede mogelijk gemaakt door … Leefbaar 3B.

  Arjan Verspuy

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*