Najaarsnota 2012

De vormgeving van de najaarsnota is ten opzichte van de voorjaarsnota verbeterd. Het blijft echter in veel gevallen nog onduidelijk of het geld van de wijzigingen al is uitgegeven of dat het nog moet gebeuren, met andere woorden of de raad nog wel iets te kiezen heeft.

Het resultaat lijkt met een plus van € 6 ton positief. We moeten daarbij wel bedenken dat er bij de voorjaarsnota al € 1,5 miljoen uit de algemene reserve is gehaald en ook nu wordt voorgesteld om voor een bedrag van € 1,5 miljoen aan de bestemmingsreserves te onttrekken. Per saldo gaan we er dit jaar weer zo’n € 2,4 miljoen op achteruit, nog afgezien van de verliezen op de grondexploitaties. Leefbaar 3B vindt dat er moet worden omgebogen en dat kan en moet ook.

Tot op heden nam Leefbaar 3B aan dat de door het college gepresenteerde cijfers correct zouden zijn. Er zijn echter twijfels ontstaan. De fouten in de cijfers waarover financieel woordvoerder van Leefbaar 3B Henk Meester een week geleden sprak, vormde aanleiding om er nu wat dieper in te duiken. Het viel op dat waarschijnlijk een zelfde soort fout in de begroting 2012 heeft gezeten als nu in de begroting 2013.

Voorts hebben we geprobeerd de ontwikkeling van enkele bestemmingsreserves te volgen van de jaarrekening 2011, via de begroting 2012, de Voorjaarsnota, de Najaarsnota, naar de begroting 2013. Leefbaar 3B kan er geen touw aan vastknopen. Doordat de cijfers niet altijd aansluiten op vorige rapportages heeft de fractie van Leefbaar 3B nog diverse vragen. Deze zijn inmiddels schriftelijk gesteld aan het college en zodra de antwoorden binnen zijn, zal later op deze site daarvan melding gemaakt worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*