Fractie

Sinterklaas

Sinterklaas wenst alle kinderen, maar ook alle grote mensen in Lansingerland een hele gezellige pakjesavond.                      

Fractie

Horecacluster Prisma bedrijvenpark

Op 27 november aanstaande neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma. De geplande horecacluster ligt langs de N209 ter hoogte van het buurtschap Kruisweg. […]

Fractie

Najaarsnota

De najaarsnota 2014 beperkt zich tot de afwijkingen van de begroting 2014. De meeste afwijkingen zijn niet bijster groot. Enkele posten die over het hoofd gezien zijn, werden gecorrigeerd en er waren aanbestedingsvoordelen te melden, […]

Fractie

Integraal wijkgericht werken

In de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur heeft Jan van der Laan het standpunt van Leefbaar 3B betreffende het wijkgericht werken verwoord.
Met integraal wijkgericht werken wil Leefbaar 3B… […]

Fractie

Kappen bomen

Leefbaar 3B is bezorgd over het bomenbestand in Lansingerland en wil daarom graag meer inzicht hebben over kappen en herplanten. Aanleiding is de publicatie op 28 november met het voornemen tot het kappen van 49 […]

Fractie

Zwarte Piet en witte gans

De overeenkomst is de discussie over het thema, het verschil zit ‘m in de timing er van. We doen in onze gemeente tegenwoordig aan burgerparticipatie. Gemeentelijke plannen worden bekend gemaakt, inwoners krijgen volop de kans […]

Fractie

Gemeenteraad Lansingerland stelt begroting 2015 vast

Eén zwaluw maakt nog geen zomer!

Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer stelde in zijn woordvoering vast dat iedereen in de gemeenteraad het er mee eens is dat het financieel op orde krijgen van het huishoudboekje topprioriteit 1 is. Immers, iedereen onderschrijft de noodzaak dat er

Een sluitende meerjarenbegroting moet zijn;
De schulden van de gemeente moeten afnemen (en daarmee de rentelasten);
En dat het weerstandsvermogen moet worden verbeterd. Dat laatste blijft van belang omdat een belangrijke “pijler” waar financiële herstel op “rust”, de lagere rentelasten alsmede de realisatie van de grondverkopen zijn.
Wouter Hoppenbrouwer wees er op […]