Zwarte Piet en witte gans

Zwarte pietDe overeenkomst is de discussie over het thema, het verschil zit ‘m in de timing er van. We doen in onze gemeente tegenwoordig aan burgerparticipatie. Gemeentelijke plannen worden bekend gemaakt, inwoners krijgen volop de kans om voorstellen te doen en om mee te denken en mee te praten en daardoor mee te beslissen over het al dan niet doorgaan daarvan. Een prima ontwikkeling waarvan het slagen afhankelijk is van de medewerking van een ieder die zich met een thema verbonden voelt en waarbij daarnaast rekening moet worden gehouden met niet bij iedereen bekend zijnde factoren, waarmee lees meer wél rekening moet worden gehouden.

Horen ganzen en eenden in een woonwijk? Ja, als dat maar enigszins verantwoord kan, is het een verhoging van het woongenot. Maar met wel als voorwaarde dat ze geen gevaar zijn voor verkeersveiligheid en persoonlijke omstandigheden. Dat was hier zeker niet het geval en had al onder meer als gevolg dat iemand ten val kwam over ganzenpoep en (terecht) dreigde een volgende keer de gemeente aansprakelijk te stellen voor schade en persoonlijk leed.

Een aantal bewoners spuide in het openbaar ongenoegen over de aanwezigheid van eend en gans. De gemeente publiceerde het voornemen tot verwijdering op de meest denkbaar diervriendelijke manier en verplaatsing naar Drenthe.

gansDe discussie over (zwarte) Piet werd gevoerd toen hij nog moest komen, die over de witte gans toen alles achter de rug was. Burgerparticipatie als inwoners bereid zijn de discussie aan te gaan vóór beslissingen zijn genomen, met achteraf praat komen we niet verder.

Kees Heugens, raadslid Leefbaar 3B

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*