Kappen bomen

Bomen_KappenLeefbaar 3B is bezorgd over het bomenbestand in Lansingerland en wil daarom graag meer inzicht hebben over kappen en herplanten. Aanleiding is de publicatie op 28 november met het voornemen tot het kappen van 49 bomen. Het volgens de openbare bekendmakingen regelmatig kappen van relatief flinke aantallen bomen roept vragen op als die naar nut en noodzaak, alsmede die in welke mate het bomenbestand in het kader van duurzaamheid in stand wordt gehouden.

De volgende vragen heeft Kees Heugens namens de fractie van Leefbaar 3B aan het college van B&W gestuurd.

  1. Hoeveel bomen werden er sinds 1 januari 2014 in de gemeente gekapt?
  2. Kunt u aangeven wat de oorzaken/noodzaken waren hiertoe over te gaan?
  3. Indien sprake was van ziekte: door wie werd dat vastgesteld en wat was de deskundigheid van degene(n) die hiermee was/waren belast?
  4. In hoeveel gevallen werd dit jaar overgegaan tot herplanting van gekapte bomen?

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*