Fractie

Kappen bomen

Leefbaar 3B is bezorgd over het bomenbestand in Lansingerland en wil daarom graag meer inzicht hebben over kappen en herplanten. Aanleiding is de publicatie op 28 november met het voornemen tot het kappen van 49 […]