Najaarsnota

BegrotingDe najaarsnota 2014 beperkt zich tot de afwijkingen van de begroting 2014. De meeste afwijkingen zijn niet bijster groot. Enkele posten die over het hoofd gezien zijn, werden gecorrigeerd en er waren aanbestedingsvoordelen te melden, die natuurlijk te maken hebben met de economische situatie, waardoor aanbieders scherp offreren. De grote posten betroffen een lager dan verwacht verlies bij de grondexploitaties (€ 2,4 miljoen), lagere kapitaallasten (€ 1 miljoen), € 8 ton minder aan legesinkomsten – er is blijkbaar te veel optimisme geweest over het aantal bouwaanvragen – en ruim een miljoen euro op de WMO, door aanbestedingsvoordelen, onderhandelingsvoordelen, eigen bijdragen en minder aanvragen voor woningaanpassing. Het saldo van alle plussen en minnen laat € 2,2 miljoen verbetering zien ten opzichte van de Voorjaarsnota. Over het hele jaar 2014 wordt, naar het zich nu laat zien, € 5,6 miljoen voordeel ingeboekt. Leefbaar 3B is positief over de ontwikkeling, maar veel posten hebben een incidenteel karakter en dragen dus niet blijvend bij aan het resultaat. Henk Meester, de woordvoerder van Leefbaar 3B, heeft opnieuw aandacht gevraagd voor frequenter voortgangsrapportages aan de raad en tijdige behandeling van voorstellen tot wijziging van de begroting.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*