Najaarsnota 2017

doelstelling_leerMet de najaarsnota controleert de gemeenteraad of de uitvoering van het beleid nog klopt met de in de begroting afgesproken doelstellingen. De najaarsnota wordt in het laatste kwartaal behandeld en geeft een actueel beeld van de afwijkingen van de begroting en de financiële gevolgen over het bijna afgelopen jaar.

Woordvoerster Marjolein Gielis is namens Leefbaar 3B akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen. Zij heeft het college dringende verzocht in de toekomst nog nauwkeuriger te begroten. Het gaat immers om grote belangen, de portemonnee van alle inwoners van Lansingerland.

Belangrijkste punten uit de Najaarsnota

 • Er wordt wederom geld over gehouden op het programma maatschappelijke ondersteuning. Dat kan twee dingen betekenen. Of de raming is niet goed geweest, of er wordt te weinig geld uitgegeven aan maatschappelijke ondersteuning. Vorig jaar hielden we op dit beleidsveld immers ook al veel geld over. Leefbaar 3B is erg benieuwd naar het toegezegde onderzoek dat de overschotten op de diverse posten in de WMO moet verklaren.
 • De aannemers die het reguliere groenonderhoud verrichten hebben verschillende malen niet voldaan aan het afgesproken beeld-kwaliteitsniveau. Daarvoor zijn grote boetes uitgedeeld. Echter met het innen van boetes wordt het kwaliteitsniveau niet verbeterd en dat is wat Leefbaar 3B juist wel wil. Het college is verzocht om tot betere afspraken te komen met de betreffende aannemers.
 • Leefbaar 3B vindt het een goede zaak dat het gemeentehuis al vanaf 9 december 2016 per bus bereikbaar is en kan instemmen met de toch wel hoge kosten voor de aanleg van deze halt
 • Leefbaar 3B blijft zich inzetten voor een schoon, heel en veilig Lansingerland en is dan ook erg blij met de investeringen voor ondergrondse afvalcontainers.
 • lees meer

Tot slot

Tijdens de begrotingsbehandeling van 3 november 2016 is de Leefbaar 3B motie “Hoe maakt je de jeugd tot betrokken inwoners” unaniem aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de maatschappelijke participatie van de jeugd en manieren om de maatschappelijke participatie te vergroten. Overwegingen die hieraan ten grondslag liggen zijn:

 • Het aantal jeugdigen in Lansingerland is omvangrijk;
 • De transformatie agenda richt zich vooral op kwetsbare jeugd;
 • Vergroting van de participatiegraad van de overige jeugd is wenselijk.

Het college stelt voor een extern bureau een onderzoek te laten uitvoeren. Op die manier kan snel gestart worden en gebruik worden gemaakt van externe expertise op dit gebied. De benodigde kosten bedragen circa € 50.000. Het college stelt voor deze kosten te dekken uit het overschot in deze Najaarsnota. De uitkomst van het onderzoek kan dan in het tweede kwartaal van 2017 in de raad worden besproken.

Dit laatste voorstel werd door het college kort voor de behandeling van de Najaarsnota aan de raadscommissie Algemeen Bestuur gestuurd. Verschillende fracties gaven aan meer tijd nodig te hebben om dit voorstel te kunnen beoordelen. Over dit voorstel zal de raad bij de behandeling van de Najaarsnota in de raad op 24 november 2016 een besluit nemen. In de commissie is het duidelijk geworden dat er al een meerderheid in de raad is om dit belangrijke onderzoek te doen. De fracties van Leefbaar 3B, CDA, ChristenUnie en GroenLinks hebben al ingestemd.

1 Comment

 1. wat doen jullie aan de afval containers die op de openbare weg of in de groen stroken staan
  het is geen fraai gezicht met al deze bakken
  wel voor inbrekers die er gebruik van kunnen maken
  plus als het waait dan vallen er ook bakken om en heb je meer zwerfafval doe er wat aan
  zie gemeente verordening
  ook worden deze bakken met oud en nieuw in brand gestoken wat bij ons al eens is gebeurd
  kunnen jullie niet handhaven
  want de gebruiker is nu gemakkelijk te vinden door dat er een stikker met naam en adres op staat
  en als ze deze niet op hun terrein plaatsen en boete geven
  plus de bak innemen dan kunnen ze die terug kopen
  ik hoop dat u er iets mee doet

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*