Maatschappelijk Agenda 2018-2022

3d_keuzes_l3bVanaf 1 januari 2015 is de zogenaamde operatie van start gegaan, hetgeen betekent dat de uitvoering van en verantwoordelijkheid voor diverse wetten en regels is verplaatst van een hogere bestuurslaag naar een lagere bestuurslaag, van Rijk/provincie naar gemeente. De verwachting is dat een betere inzet van mensen en middelen hierdoor mogelijk wordt gemaakt. De overdracht van verantwoordelijkheden vond plaats op het terrein van WMO, Jeugd en Participatie, kort weg de 3D’s genoemd. De operatie kent twee opgaven

  • een verandering van de structuur (transitie) en
  • een verandering van werkwijze en verhoudingen (transformatie).

Uitgangspunt van het kabinet Rutte is meer verantwoordelijkheid bij burgers/cliënten zelf leggen en een omslag in de werkwijze van professionals bewerkstelligen.

De transitie is achter de rug en moet nu worden overgegaan tot de transformatiefase.  lees meer

In de komende maanden zullen nog vele discussies volgen. Leefbaar 3B zal de inhoud van de maatschappelijke agenda beoordelen aan de hand van haar visie dat Lansingerland een gemeente is met een krachtige, zelfredzame gemeenschap die vanuit de eigen kracht van burgers goed functioneert, die door sterke maatschappelijke netwerken bij elkaar wordt gehouden en waarin de gemeente zorgt voor een doelmatige vangnetvoorziening, alleen voor wie het echt nodig heeft.

In reactie op de concept maatschappelijke agenda wees woordvoerster Nicole Lengkeek erop dat Leefbaar 3B de nadruk wil leggen op alle inwoners van Lansingerland en niet alleen op mensen die een probleem hebben. Logischerwijs ligt de nadruk dan ook bij preventie. Daarnaast riep zij op meer integrale verbinding en samenhang met bestaande dan wel nog komende beleidsnota’s, zoals de onderwijsvisie, visie op inkomensondersteuning en de woonvisie aan te brengen. Wethouder van Tatenhove zegde toe de mogelijkheden daartoe te verkennen.

In de voorliggende concept agenda heeft het college negen beleidsaccenten geformuleerd. Logischerwijs kan je daar niet tegen zijn, maar er is teveel veel gefocust op mensen in een achterstandsituatie, dan wel dreigen te komen in een sociaal isolement.

Leefbaar 3B wil de nadruk leggen op:

  1. De inzet op Vroegsignalering door versterking van de relatie met het onderwijs;
  2. Het vergroten van maatschappelijke participatie voor iedereen;
  3. Het intensiveren van de aanpak schuldenproblematiek.

Naast beleidskeuzes is de raadscommissie ook uitgedaagd om uitspraken te doen hoe zij inhoud wil geven over de wijze waarop zij haar controlerende taak wil invullen. Leefbaar 3B was over dit onderwerp nog niet erg uitgesproken. Leefbaar 3B is nog zoekende naar het antwoord op de vraag welke sturingsinformatie je nu echt nodig hebt om in te springen op ontwikkelingen. Leefbaar 3B wil geen data verzamelen die niet bijdragen aan de “goede” zaak.

De komende weken zal er in diverse gremmia over dit onderwerp verder worden gesproken. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in januari 2017 een besluit neemt over de Maatschappelijke Agenda.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*