Fractie

Najaarsnota 2017

Met de najaarsnota controleert de gemeenteraad of de uitvoering van het beleid nog klopt met de in de begroting afgesproken doelstellingen. De najaarsnota wordt in het laatste kwartaal behandeld en geeft een actueel beeld van […]

Fractie

Najaarsnota

De najaarsnota 2014 beperkt zich tot de afwijkingen van de begroting 2014. De meeste afwijkingen zijn niet bijster groot. Enkele posten die over het hoofd gezien zijn, werden gecorrigeerd en er waren aanbestedingsvoordelen te melden, […]

Fractie

Najaarsnota

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad van Lansingerland de Najaarsnota vastgesteld. De najaarsnota geeft aan dat kosten en opbrengsten ongeveer in evenwicht zijn. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat incidentele inkomsten door de verkoop van […]

Fractie

Najaarsnota 2013

De najaarsnota is de laatste bijstelling van de begroting van het lopend jaar (2013) voordat de jaarrekening wordt opgemaakt. Complimenten gaf Henk Meester voor de goede leesbaarheid van de Najaarsnota in de vorm van het […]