Regiegemeente

In het coalitieakkoord is een serieuze weg ingeslagen om de gemeente te transformeren in een regie gemeente. Dit betekent dat de gemeente vooral de uitvoerende taken van een gemeente op afstand wil zetten door deze over te dragen aan externe partners (zoals bedrijven of een Gemeenschappelijke Regeling) of aan het maatschappelijk middenveld (zoals zorgorganisaties, onderwijsinstellingen of woningcorporaties of groepen burgers).

Voor Leefbaar 3B staat verbetering in kwaliteit bovenaan en als daarbij ook de kosten dalen, zou dat ideaal zijn. Dat uitbesteden per definitie goedkoper is, is geenszins de werkelijkheid van alle dag.

Het college heeft € 200.000 aan de raad gevraagd om een vijftal onderwerpen te onderzoeken met de vraag of het verantwoord is deze vijf onderwerpen uit te besteden, dus in regie te zetten.

Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer heeft de commissievergadering vooral gebruikt om antwoord te krijgen op de overall vraag: Zijn de randvoorwaarden voldoende geborgd om definitief koers te zetten naar een regiegemeente. Anders geformuleerd.Is de gemeente in brede zin, dus zowel de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad, er al aan toe?

Om dat duidelijk te krijgen heeft Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer een aantal verhelderende vragen gesteld:

 1. Welke concrete P&O voorstellen zijn uitgevoerd om de kennis, vaardigheden en attitude op het juiste niveau te krijgen, zodat wij goed zijn voorbereid om te komen tot een succesvolle regiegemeente?
 2. Is er een analyse gemaakt van de huidige kennis en competenties van het personeel en de toekomstige benodigde kennis en competenties?
 3. Wat is de visie van het college inzake het behoud of liever gezegd de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners van Lansingerland in relatie tot de regiegemeente?
 4. Wat is de visie over de effecten op burgerparticipatie in relatie tot de regie gemeente?

De wethouder heeft toegezegd de vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.

Bij de raad was de weerstand om € 200.000 beschikbaar te stellen groot, omdat het ongewis is wat het college eigenlijk gaat doen met dat geld. Aan het eind van een lange discussie heeft wethouder Ruud Braak besloten het raadsvoorstel terug te nemen voor nader overleg in het college, omdat het voorstel regiegemeente in de vorm zoals het nu is gepresenteerd geen meerderheid is in de raad zal krijgen. Wordt vervolgd.

1 Comment

 1. Geachte heer, mevrouw van Leefbaar 3B,

  Ik heb behoefte om hierop te reageren. Helaas is het voor mij dat ik per 01-01-2013 in verband met de outsourcing van afdeling belasting naar Klaaswaal moet gaan reizen. Ik werk halve dagen en het betekent dat ik per dag 2 uur onderweg ben om er naar toe te reizen. Ik ben in het bezit van een auto die 17 jaar oud is. Ik krijg een kilometer vergoeding van €0,19 per kilometer, met de huidige benzineprijs moet er dik geld bij. Ook heb ik de reis per openbaar vervoer uitgeprobeerd, ik was 4 uur in totaal onderweg. Het kan van een outsourcing nooit de bedoeling zijn dat ik 4 uur werk en 4 uur onderweg ben om naar mijn werk te gaan.
  Ik heb enorm mijn best gedaan om binnen de organisatie een leuke passende baan te zoeken, maar helaas is dit niet gelukt.
  Na 27 jaar voor de gemeente gewerkt te hebben, waar ik altijd trots op was dat het een organisatie is die van de wieg tot het graf voor haar inwoners moest en mocht zorgen, komt helaas een eind.
  Ik betreur het zeer dat de politiek deze beslissing heeft genomen. Wel weet ik dat de gemeente Lansingerland een hardwerkende kracht kwijtraak per 1 januari 2013. Ik wens ze veel sterkte zonder mij.

  Met een vriendelijke groet,

  Wil van der Tholen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*