Drie amendementen van Leefbaar 3B aangenomen bij “Begroting Lansingerland 2023-2026”

Donderdag 3 november 2022 besprak fractievoorzitter Don van Doorn, namens de fractie van Leefbaar 3B, de ingebrachte moties en amendementen betreffende de eerste meerjarenbegroting van het nieuwe gemeentebestuur.

Op voorhand had de fractie van Leefbaar 3B al een mooie toezegging op zak (overal in Lansingerland binnen 6 minuten een werkende AED beschikbaar), stonden er zoals u eerder kon lezen op onze website nog een drietal wensen op onze lijst en wilden wij een beleidsuitgangspunt corrigeren op personeelsinzet.

Na een lang debat konden al onze ingediende amendementen rekenen op voldoende steun in de gemeenteraad van Lansingerland. Een prestatie waar de voltallige fractie na hard werken met trots op terug kan kijken.

Door onze inzet krijgt veiligheid een stevige impuls en gaan we de norm van 1 boa op 5000 inwoners eindelijk realiseren. Dit betekent dat er vier fte worden toegevoegd aan het team BOA’s. Veiligheid bestrijkt echter een breder spectrum. Zo dien je je ook veilig te voelen als er onverhoopt op medisch vlak spoed noodzakelijk is. Daarom zorgen we er nu voor dat er op maximaal 6 minuten een werkende AED voorhanden is. In het kader van ontmoeten en gezond leven komen er in alle drie de kernen sportboxen waardoor onze inwoners gratis gebruik kunnen maken van de beschikbaar gestelde sportmaterialen. Verder kunnen we eindelijk een van onze lang uitstaande verkiezingsbeloftes gaan inlossen en starten we volgend jaar met gratis OV (binnen het RET-gebied) voor ouderen met een laag inkomen.

Ten slotte hebben we ervoor kunnen zorgdragen dat niet het inwonersaantal bepaalt hoeveel ambtenaren we inzetten voor de gemeente, maar het beleid dat we als gemeenteraad vaststellen. Het college van B&W zal keurig netjes uitvoeringsconsequenties in beeld moeten brengen en claims moeten voorzien van een deugdelijke uitwerking. Pas dan kunnen wij als gemeenteraad bepalen of we de beleidsdoelen die we voor ogen hebben, kunnen en willen betalen. Een belangrijk besluit omdat we als gemeenteraad graag in control willen blijven en de bijbehorende verantwoordelijkheid willen kunnen nemen.

Door het aannemen van de verschillende amendementen kon de gewijzigde begroting in stemming worden gebracht en deze werd met algehele stemmen aangenomen. Een mooi moment en complimenten voor onze kersverse wethouder financiën, Simon Fortuyn.

Nu de begroting is vastgesteld kan het college vol gas de beschreven ambities gaan realiseren. Uiteindelijk draait het om de gerealiseerde resultaten en niet om goede voornemens. Aan de bak!

De eerste begroting van wethouder Fortuyn werd met algehele stemmen aangenomen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*