Beheer Groenzoom in 2015 naar gemeente

Oorspronkelijk zou het beheer van De Groenzoom, na de afronding van de inrichting, in 2015 in beheer komen van Staatsbosbeheer en grotendeels door Provincie en Rijk gefinancieerd worden. Door bezuinigingen op natuurbeleid is deze wijze van beheer komen te vervallen. In oktober heeft de Provincie de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp voorgesteld het beheer bij de beide gemeenten onder te brengen. Hiervoor stelt de Provincie een eenmalige afkoopsom beschikbaar van € 6,89 miljoen. Dit bedrag is door onderhandeling tussen de Provincie en de beide gemeenten tot stand gekomen. Nog dit jaar zal de afkoopsom worden uitgekeerd als de raden van beide gemeenten met het overdragen van het beheer instemmen. Uitgerekend is dat op basis van de inrichtingsplannen van de Groenzoom en een vergaande optimalisatie van het beheer de kosten gedekt zijn tot ongeveer 2030. Na deze periode komen de jaarlijkse beheerskosten geheel voor rekening van beide gemeenten.

De hoogte van de beheerskosten kosten en opbrengsten worden verdeeld op basis van grootte van het deel van de Groenzoom dat in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp ligt. De verhouding is Lansingerland 70% en Pijnacker Nootdorp 30%.

De beheerverantwoordelijkheid is onlangs in de commissie Ruimte besproken. Niet instemmen is geen optie omdat subsidiegelden, die beschikbaar zijn gesteld voor de inrichting van de Groenzoom, alleen verstrekt worden als het beheer in de toekomst gewaarborgd is. Niet instemmen betekent terugbetalen en niet verder de inrichting kunnen afmaken in De Groenzoom. Een risico dat beide gemeenten niet kunnen dragen.

Leefbaar 3B woordvoerster Cheryta Buijs wees op het belang om kritisch naar de inrichting te kijken. Kijk waar aanpassingen mogelijk zijn zodat de toekomstige beheerskosten, met behoud van kwaliteit, zo laag mogelijk kunnen zijn. Leefbaar 3B wil dat daarvoor alle expertise wordt ingezet, zoals de aanwezige kennis van de boeren afkomstig uit het gebied, evenals van organisaties die op de hoogte zijn van het beheer van dergelijke gebieden. Over wie en op welke wijze De Groenzoom beheert gaat worden zal medio 2013 een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

Het voorstel om beheerverantwoordelijkheid van Provincie en Rijk over te nemen is zowel voor de raad van Lansingerland als de raad van Pijnacker-Nootdorp een hamerstuk in de eerstvolgende raadsvergadering.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*