Bestemmingsplan Groenzoom en het gezinshuis

Binnenkort stelt de raad van Lansingerland het bestemmingsplan Groenzoom vast. De Groenzoom is het nieuwe recreatiegebied tussen Berkel/Berkenrijs en Pijnacker. Mooi is dat Scouting Berkel in de Groenzoom een plek krijgt. Aan de rand van de Groenzoom, tegen de Noordersingel aan wordt het mogelijk om 42 woningen te bouwen. Van de opbrengst van deze woningen is nodig om de Groenzoom te kunnen financieren.

De strook van bestaande woningen aan de Noordersingel is een onderdeel van het bestemmingsplan de Groenzoom. Aan het begin van de Pastor Verburghweg staat een gezinshuis, een klein kindertehuis. Tussen de Noordersingel en het gezinshuis is een stukje grond waar nog een huis gebouwd kan worden, alleen is dat in het bestemmingsplan onmogelijk gemaakt. lees meer

De familie Bes vangt in hun gezinshuis op professionele wijze permanent vijf kinderen op die van de rechter niet thuis mogen wonen. Op het stukje grond naast het huidige kindertehuis wil de familie Bes op hun eigen grond een woning realiseren voor jongeren die niet meer in hun kindertehuis kunnen blijven wonen op het moment dat zij 18 zijn geworden, maar waarvoor nog geen passende woonruimte beschikbaar is.

Kinderen die in een kindertehuis of een gezinshuis opgroeien kunnen vanaf hun 18e jaar niet meer in het gezinshuis blijven wonen. Of ze nu in een groot kindertehuis wonen of een in kleinschalig gezinshuis maakt geen verschil. In beide gevallen moeten zij binnen zo’n half jaar nadat zij 18 zijn geworden elders huisvesting hebben gevonden. Dat is praktisch onmogelijk omdat de wachttijd voor een sociale huurwoning voor een 18 jarige zo maar vijf tot zeven jaar is.

Prachtig, dit initiatief van de familie Bes om zolang de jongeren uit hun gezinshuis die 18 worden nog op de wachtlijst staan en niet kunnen doorstromen naar een huurhuis van 3B Wonen, op te vangen in een nieuw te bouwen woning direct naast het gezinshuis aan de Pastoor Verburghweg 6.

Wethouder Heuvelink zag alleen maar planologische problemen en wilde er niet van weten dat het in het bestemmingsplan mogelijk te maken op dit plek op de hoek van de Noordersingel en de Pastor Verburghweg een woning te kunnen bouwen om tijdelijk jongeren van 18 jaar te laten wonen, die het noodgedwongen gezinshuis moeten verlaten. Positieve argumenten betreffende jeugdzorg wilde de wethouder niet mee laten wegen in dit dossier.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft aangekondigd in de raadsvergadering van 30 november 2017 een amendement (wijzigingsvoorstel) op het bestemmingsplan Groenzoom in te dienen, zodat het mogelijk wordt de woning naast het gezinshuis te kunnen bouwen.

 

1 Comment

  1. Planologische problemen zijn er om opgelost te worden. Precedentwerking moet voorkomen worden.

    Het te bouwen pand moet dan ook geen woonbestemming krijgen maar een andere bestemming die goed aansluit op hetgeen men nu voor ogen heeft. ( maatschappelijke doeleinden of iets dergelijks.)
    Geeft men aan de grond de woonbestemmin sec dan ligt precedentwerking in het verschiet

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*