Hoofdpijndossier gemeentehuis heropend

Eind oktober schreef het College de gemeenteraad een brief over een tegenvallende kostenstijging betreffende de aanpassingen en herstel van het gemeentehuis. In de brief van 31 oktober wordt gesproken dat op sommige onderdelen over 13, 14 en 74% overschrijding op de begroting is op basis van offertes voor deze relatief kleine bouwkundige ingrepen.

Op initiatief van de VVD werd dit onderwerp in de raadscommissie AB besproken. In zijn woordvoering haalde Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer zijn uitspraken van eind maart dit jaar aan, dat het niet aan de inwoners is uit te leggen, dat er naast het reeds door de raad beschikbaar gestelde krediet van ruim € 2,1 miljoen weer meer geld bij moet.Lees meer

Nu gaat het nog om € 55.000 maar als je de trend over gehele linie door zou trekken, zou het zomaar eens kunnen op lopen tot € 500.000. Of het op dit scenario zal uitdraaien kon wethouder Abee niet bevestigen. Over twee weken is de aanbesteding van de grootste kostenpost bekend, de gevel van het kantoordeel van het gemeentehuis. Het resultaat van die aanbesteding zal duidelijkheid moeten verschaffen of de herstel werkzaamheden binnen het budget kan worden uitgevoerd.

De meerderheid van de gemeenteraad, waar onder Leefbaar 3B, stelde voor om de uitslag van de aanbesteding van de gevel af te wachten alvorens over te gaan tot herstelwerkzaamheden. Mocht het aanbestedingsresultaat leiden tot een grote kostenoverschrijding dat zal alles weer opnieuw aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Laten wij oprecht hopen, dat de zorg dat er nog meer geld bij moet, uiteindelijk een storm in een glas water zal blijken te zijn. In de raadscommissie vergadering Algemeen Bestuur van 6 december 2017 zal Wethouder Abee een update geven van de dan beschikbare informatie en voortgang.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*