Start realisatie extra woningen Sporthoeklaan voor eigen inwoners en Oekraïense vluchtelingen

Op korte termijn zal aan de Sporthoeklaan gestart worden met het realiseren van 78 flexwoningen voor spoedzoekers en 54 flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad heeft hier in vergadering op 22 september akkoord voor gegeven.

Woordvoerder Johan Philippens is namens Leefbaar 3B uitermate tevreden over het bereikte resultaat. Philippens: “Met de bouw van deze woningen slaan wij een slag op twee crisissen, de wooncrisis en de Oekraïne crisis. Met het realiseren van deze woningen geven wij als gemeente samen met omwonenden, partners en belanghebbenden een daadkrachtig antwoord op het woontekort en Oekraïne crisis. Daar mogen we als Lansingerland best trots op zijn.”

Echter, het bereikte resultaat ging niet zonder slag of stoot en was een half jaar in de maak. Johan Philippens licht toe: “Initieel lag er een voorstel voor opvang van 1500 Oekraïnse vluchtelingen. Als Leefbaar 3B hebben wij ons hier zwaar tegen verzet. Deze aantallen passen niet bij een gemeente van onze omvang en het opvangen van grote aantallen gaat ten koste van o.a. onze maatschappelijke voorzieningen. Wachttijden voor bijvoorbeeld de huisarts en jeugdzorg zouden hierdoor enorm  zijn toegenomen. Onverantwoord wat Leefbaar 3B betreft. Hulp bieden aan vluchtelingen uit de regio is goed maar mag niet ten koste gaan van hulp aan onze eigen inwoners. Daarom hebben wij gezorgd voor een maximaal aantal van 300 personen, verdeeld over minimaal twee locaties met maximaal 150 per locatie. Daarnaast hebben wij ons hard gemaakt voor flexwoningen voor spoedzoekers. Dat we nu 78 woningen gaan realiseren voor o.a. onze eigen inwoners voelt als een grote overwinning voor Leefbaar 3B en Lansingerland in het algemeen. Als je woningen voor Oekraïense vluchtelingen kunt creëren, dan moet dat ook voor onze eigen inwoners mogelijk zijn. Gelukkig is het ons gelukt een meerderheid van de gemeenteraad hiervan te overtuigen en kunnen we deze woningen gaan realiseren.”

En nu verder? Philippens: “Het realiseren van deze woningen is een eerste goede stap, maar wij zijn er nog lang niet. Er speelt veel in de wereld en Nederland op dit moment. Daarnaast zien we dat, door wankel landelijk bestuur, steeds meer zaken opgelost moeten worden door de gemeente. Als Leefbaar 3B zullen wij blijven strijden voor een leefbaar Lansingerland door:

  1. Zorgen voor lage lasten zodat u, uw boodschappen kunt betalen.
  2. Inzet op (versnelde) woningbouw voor onze inwoners  bijvoorbeeld op Bleizo-West.
  3. Verzet tegen grootschalige opvang of een AZC in Lansingerland. Geen ruimte voor gelukszoekers.

Op deze manier houden we het met elkaar Leefbaar.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*