Fractie

Raad gaat zienswijze Luchtvaartnota aanscherpen

De gemeenteraad van Lansingerland gaat een uitgebreide zienswijze indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) naar aanleiding van de voorgestelde Luchtvaartnota. De Luchtvaartnota heeft ook een directe connectie met Rotterdam The Hague Airport […]

Fractie

Energietransitie

De metropoolregio Rotterdam-Den Haag is bezig een Regionale Energie Strategie (RES) te ontwikkelen om de energietransitie zo goed mogelijk te laten verlopen. In de huidige fase is aan de deelnemende gemeenten gevraagd aan te geven, […]

Fractie

Beheer van de openbare ruimte

Periodiek wordt er een nieuw beheersplan opgesteld voor de openbare ruimte. Binnenkort moet dat weer gedaan worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld het groen in de gemeente, maar ook om zaken als verkeersborden en ander […]

Fractie

Gratis OV voor minima

Op 2 juli behandelde de Commissie Samenleving een bespreekpunt van GroenLinks om gratis openbaar vervoer aan te bieden aan alle inwoners met een inkomen tot 120% van het minimum. Namens Leefbaar 3B voerde Machiel Crielaard […]