Energietransitie

De metropoolregio Rotterdam-Den Haag is bezig een Regionale Energie Strategie (RES) te ontwikkelen om de energietransitie zo goed mogelijk te laten verlopen. In de huidige fase is aan de deelnemende gemeenten gevraagd aan te geven, wat aandacht moet krijgen bij de verdere uitwerking van de RES.

De commissie Ruimte besprak dit onderwerp, waarbij een voorzet van het college op tafel lag. Het voorstel van het college benoemde aandacht voor vijf onderwerpen te weten glastuinbouw, draagvlak bij de inwoners, betaalbaarheid, samenwerking om de warmterotonde te realiseren en de draagkracht van het landschap.

Leefbaar 3B benadrukt dat het noodzakelijk is om werk te maken van energiebesparing. Steeds doorgaande groei is niet vol te houden; ons huidige energieverbruik is voorlopig nog lang niet duurzaam. Besparing kan enorm helpen de doelen te bereiken.
De RES streeft naar het inzetten van meerdere soorten energiebronnen, elektriciteit, warmtenet en groen gas. Wij ondersteunen die benadering; immers door diversificatie is continuïteit van de energievoorziening beter gewaarborgd.

Tenslotte pleiten wij ervoor om bij stedenbouwkundige ontwerpen rekening te houden met lokale energieopwekking. Wij denken daarbij aan het bouwen van huizen en planten van bomen zodanig dat zonnepanelen op daken een maximale opbrengst kunnen halen. Zonnepanelen op het zuiden en zonder schaduw van bomen presteren het beste.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*