Raad gaat zienswijze Luchtvaartnota aanscherpen

De gemeenteraad van Lansingerland gaat een uitgebreide zienswijze indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) naar aanleiding van de voorgestelde Luchtvaartnota. De Luchtvaartnota heeft ook een directe connectie met Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Voor het voormalige vliegveld Zestienhoven moet binnenkort ook een nieuw Luchthavenbesluit worden vastgesteld en later komt de Luchtruimteverdeling naar gemeenteraad.

Leefbaar 3B kondigde een viertal amendementen aan in de raad van 16 juli om de zienswijze op de Luchtvaartnota aan te scherpen. Nagenoeg alle andere fracties wilden ook aanscherpingen. Op voorstel van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk is afgesproken dat dinsdag 14 juli de woordvoerders van alle fracties bijeenkomen om alle afgelopen dinsdagavond mondeling ingebrachte aanscherpingen goed te formuleren in één of meerdere amendementen.

De raad van Lansingerland is unaniem over Rotterdam The Hague Airport: Geen groei, niet ’s nachts, niet overdag en al helemaal niet in de randen van de nacht, tussen 22:00 en 23:00 uur ’s avonds en 07:00 en 08:00 uur ’s ochtends.

De minister wil al heel snel het aantal vluchten gaan reguleren op basis van zogenaamde grenswaarden te weten: hinder, geluid, emissies, CO2, stikstof en fijnstof. Maar hoe de effecten daarvan te meten is nog onduidelijk. Dus moet voorgesteld worden bij Luchthavenbesluiten voorlopig te blijven sturen op het maximum aantal vluchten.

Leefbaar 3B vindt dat bij toekomstige vermindering van geluidbelasting en uitstoot van schadelijke stoffen door vliegtuigen het voordeel van deze vermindering gelijkelijk verdeeld moet worden tussen luchtvaartsector en omwonenden van een vliegveld. Jaren geleden in 2008 is deze 50/50 regel in het Aldersakkoord Schiphol al opgenomen. Laten we die er maar inhouden.

Ondanks een verzoek van vorig jaar juni van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het ministerie van I&W, in de aanloop naar het indienen van de gemeentelijke zienswijze voor de Luchtvaartnota, geen overleg gevoerd met gemeenten rond vliegvelden. Dat moet voor het Luchthavenbesluit RTHA en de herziening van de Luchtruimteverdeling zeker wel gebeuren.

Volgende week donderdagavond 16 juli neemt de gemeenteraad van Lansingerland een besluit over de definitieve zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota.

4 Comments

 1. richting Jan Pieter:
  moeten we blijven volhouden aan het 50/50 akkoord van Alders. Dit is al achterhaald door meerdere rapporten over gezondheid voor omwonenden en door economische rapporten over het bedrijf luchthaven.
  RTHA dient net als andere bedrijven eigenlijk ook BTW, accijns e.d. te betalen.
  Ik vraag me zelfs af of de luchthaven OZB betaald.

 2. Het aantal vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport mag wat mij betreft z.s.m. verdubbeld worden. Praktisch alle buurtbewoners die ik spreek hebben totaal geen overlast van landende en opstijgende vliegtuigen. Integendeel zelfs. Bekvechtende kraaien en herrie makende kinderen veroorzaken veel meer overlast dan de steeds stiller wordende vliegmachines. Wanneer stoppen we eindelijk eens met het volbouwen van Nederland met woningen? Nederland is al véél en véél te druk bevolkt.

 3. Wat een opmerkelijke reactie van mw Bereczki. Lansingerland is door hogere overheden gedwongen om enorme woningbouw en bedrijfsterreinen toe te laten en de HSL en rijksweg A13/A16 te accepteren en daardoor milieutechnisch gezien zwaar belast. Dat heeft onderzoek in onze gemeente aangetoond. Uit onderzoek blijkt ook dat we op Europees en Nederlandse schaal in een van de meest vervuilde gebieden leven. Hoog tijd om dit terug te dringen. M.i. doet de gemeente er goed aan samen te werken met Urgenda in de strijd tegen deze bovenmatige milieuproblematiek. Nota bene tegen een overheid die het verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om voorafgaand overleg tijdens de procedure over de Luchtvaartnota gewoon weigert/naast zich neerlegt.
  Goed dat Leefbaar 3B en andere partijen zich hiertegen verzetten.
  Henk de Paepe

 4. Stop eens met dat gezeur over klimaat en milieu en dan ook nog de boevenbende urgenda noemen. Dat vliegveld is goed voir de economie en ook nodig voor de tesla subsidie rijders, zij komen niet verder dan parijs en dan weer opladen. Geluid is vele malen minder hard geworden nieuwe motoren etc. Deze gemeente moet bouwen,geen schoenendozen,laadpalen,windmolens,zonnepanelen,nee, woningen en geen small ones voor gekkies. Blijf normaal doen.
  Voor milieufrieken geef ik een advies ga verhuizen naar de veluwe, kom je veel urgenda aanhangers tegen op hun loopfiets.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*