Informatieve bijeenkomst sportverenigingen

Op zaterdag 11 juli werden raadsleden uitgenodigd door HBR Hockey, CVV Berkel, ATV Berkenrode en TOGB. Namens Leefbaar 3B waren Wouter Hoppenbrouwer en Machiel Crielaard aanwezig bij deze bijeenkomst. Er was een goede dialoog met de aanwezige raadsleden over onder meer breedtesport versus topsport. In deze dialoog werd de term prestatiesport geïntroduceerd als tussenvorm.

Verder ging het over de tarievennota. In 2018 is middels een amendement vastgesteld dat de tarieven voor 2019 en 2020 gelijk dienen te blijven aan 2018, ondanks de BTW verhoging van 6% naar 9%. Ondanks dit amendement geven verenigingen aan dat de tarieven verhoogd zijn.? Leefbaar 3B gaat uitzoeken hoe dit kan. Ook was er behoefte aan een lange termijnvisie irt 75.000 inwoners. Huidige capaciteit op de korte termijn is nu al niet toereikend voor 61.000 inwoners. 

Voor Leefbaar 3B was het een informatieve bijeenkomst waarbij de sportverenigingen een goede voorzet gaven om aan de slag te gaan met hun wensen en wij kijken uit naar de behandeling in het komend najaar.

1 Comment

  1. Bij de steeds groter wordende gemeente past onderhand een echte gemeentelijke atletiekaccommodatie mket een baanlengte van 400 meter.
    De Kieviten (sinds 1973) met ruim 400 leden beschikt nauwelijks over “iets”. Daarnaast bestaat inmiddels de 2B groep (ex. Doto) en voor zover me bekend nog een loopgroep in Berkel. Tevens kan het ook door het onderwijs gebruikt worden. Vergelijkbare gemeenten als Gouda en Vlaardingen beschikken bijv. wel over zo’n baan.,

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*